Hlavní obsah

conductor [kənˈdʌktə]

Vyskytuje se v

insulate: insulated conductorizolovaný vodič

vodič: neutral/phase conductorelektr. nulový/fázový vodič

conductor: lightning conductorhromosvod, bleskosvod