Hlavní obsah

conductor [kənˈdʌktə]

Vyskytuje se v

insulate: insulated conductorizolovaný vodič

conductor: lightning conductorhromosvod, bleskosvod