Hlavní obsah

conductive [kənˈdʌktɪv]

Přídavné jméno