Hlavní obsah

walking [ˈwɔːkɪŋ]

Vyskytuje se v

walk: walk the dog(vy)venčit psa

walk-on: walk-on (part)komparzní role, role v komparzu, štěk

walk over: walk (all) oversb hovor. šlapat, vozit se po kom, mávat s kým

walk through: walk sb throughsth projít, projet s kým co, provést koho čím postupně vysvětlit ap.

away: walk awayodejít, odkráčet

beat: walk the beatobcházet rajón, být na obchůzce policista ap.

boot: walking bootsturistická obuv

country: walking countryoblast pro pěší turistiku

dog: walk the dog(jít) vyvenčit psa

footwear: sports/walking footwearsportovní/vycházková obuv

limp: walk with a (slight) limp(lehce) kulhat

part: walk-on partštěk, malá role hl. bez textu

sleep: walk in one's sleepbýt náměsíčný

slouch: walk/sit with a slouchchodit/sedět shrbeně

stick: walking stickvycházková hůl, zool. pakobylka

street: walk the streetschodit po městě hledat práci ap., hovor. šlapat chodník prostitutka

toe: walk on one's toeschodit po špičkách

tour: walking tourpěší túra

walk-in: walk-in closetvelký šatník, šatna i skříňová v bytě

walking: within walking distancev docházkové vzdálenosti

able: He was able to walk again.Mohl opět chodit.

along: As we walked along ...Jak jsme tak šli ...

among: He walked among the others.Šel mezi ostatními.

around: I walked around the city.Prochodil jsem celé město.

command: We were commanded to walk on.Přikázali nám, abychom šli dál.

could: He could barely walk.Jen stěží mohl jít.

distance: It is within walking distance.Dá se tam dojít pěšky.

go: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

keep on: Keep on walking.Jdi dál., Nezastavuj se.

little: He walked a little in the garden.Chvilku se procházel v zahradě.

more: He walked some more.Šel ještě (kousek) dál.

slow: Can you walk slower?Můžeš jít pomaleji?

through: He has difficulty in walking through age.Kvůli svému věku má potíže s chůzí.

tightrope: walk a tightropebýt v zapeklité situaci, pohybovat se na tenkém ledě

berla: walk on crutcheschodit o berlích

docházkový: within walking distancev docházkové vzdálenosti

hůl: walk with a stickchodit o holi

chodit: walk, go on footchodit pěšky

chůda: walk on stiltschodit na chůdách

jít: go on, walk on, move on, continue, proceedjít dál pokračovat v cestě

krok: drive at walking pacejet krokem autem

mistr: World champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shitmistr světa

pes: walk the dog(vy)venčit psa

pěší: hike, walking tourpěší túra

pěšky: go on foot, walkjít pěšky

počkání: prováděný ap. while you wait, bez nutnosti objednání walk-inna počkání

pozpátku: walk backwardsjít pozpátku

procházka: go for/take a walk/strolljít na procházku

stávka: go on strike, walk outvstoupit do stávky

venčit: walk the dog, hovor. go for walkiesvenčit psa

vstoupit: go on strike, opustit pracovní místa walk outvstoupit do stávky

vyjít: go for a walkvyjít si (na procházku)

výlet: walking trip, hikepěší výlet

vyvenčit: walk the dog, take the dog for a walk/for walkiesvyvenčit psa

doprovodit: He walked her home.Doprovodil ji domů.

hodina: It's about an hour's walk.Je to asi hodina chůze.

chůze: It is five minutes' walk from here.Je to odsud pět minut chůze.

opustit: His wife left/walked out on him.Opustila ho žena.

projít se: Let's go for a walk.Pojďme se projít.

učit se: learn to walkučit se chodit

ujít: I can't walk that far.Takovou dálku neujdu.

vést se: They walked hand in hand.Vedli se za ruce.

vléct: I can hardly walk.Sotva nohy vleču.

vycházka: go for a walk, go on an outingjít na vycházku

zvolna: walk slowlyjít zvolna

háj: Get stuffed., Go fly a kite., AmE, hovor. Take a walk!, vypadni Butt out!Jdi do háje!

šlapat: prostitutka walk the streets, be on the gamešlapat chodník

arm: walk arm in armjít zavěšení do sebe za paže