Hlavní obsah

sledovat

Nedokonavé sloveso

  1. (jít za) koho follow sb(pronásledovat) pursue(jako stín) shadow sbhovor. tail(stopovat) track, trail, stalk(pohyb osoby vysílačkou ap.) tag sbSledují nás.We are being followed.
  2. (pohledem) co watch(pozorovat) observe sth(monitorovat ap.) monitor(velmi pozorně) keep an eye on sth(cíl radarem) track(pečlivě prohlížet) study(zírat) eye sbSledovali jsme to v televizi.We watched it on TV.
  3. (dohlížet) co oversee sth(policejně, podezřelého) keep sb under surveillanceAmE též stake out sb
  4. (zájmy ap.) pursue, go after sth(cíl ap.) have in view

Vyskytuje se v

bedlivě: bedlivě sledovat cowatch sth closely, keep a close eye on sb/sth

tajně: tajně sledovat kohospy on sb