Hlavní obsah

angličtina

Podstatné jméno, rod ženský

Vyskytuje se v

americký: ling. americká angličtinaAmerican English

chvalitebná: chvalitebná z angličtinya B in English

lámaný: mluvit lámanou angličtinouspeak broken English

naučit se: Angličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

ovládat: Ovládají základy angličtiny.They have a basic command of English.

plynulý: plynulá angličtinafluent English

přeložit: Přeložil tu knihu do angličtiny.He translated the book into English.

učitelka: učitelka angličtinyEnglish teacher

zdokonalit se: Zdokonalil se v angličtině.He improved his English.

zlepšit se: Výrazně se zlepšil v angličtině.He improved his English substantially.

English: učitel(ka) angličtiny, angličtinář(ka)English teacher

non-standard: nespisovná angličtinanon-standard English

Saxon: = přivlastňování (v angličtině) pomocí koncovky 'sSaxon genitive

give: Učí angličtinu., Dává hodiny angličtiny.She gives English lessons.

register: Přihlásil jsem se na kurzy angličtiny.I registered for English courses.

angličtina: britská/americká angličtinaBritish/American English