Hlavní obsah

naučit se

Dokonavé sloveso

  • (osvojit si vědomosti ap.) co learn (to do) sth(pochytit) pick up(zapamatovat si) retain(osvojit si) acquire sth(roli) study sthAngličtinu není těžké se naučit.English is not hard to learn.Naučil se plavat.He learned to swim.naučit se nazpaměťlearn sth by heart, memorize sth

Vyskytuje se v

nazpaměť: memorize sth, learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

zacházet: learn how to use a computernaučit se zacházet s počítačem

learn: learn sth by heart(na)učit se nazpaměť co

rote: learn by rotenaučit se mechanicky

naučit se: learn sth by heart, memorize sthnaučit se nazpaměť