Hlavní obsah

learn [lɜːn]

Vyskytuje se v

difficulty: learning difficultiesproblémy s učením, poruchy učení u dětí ap.

disability: learning disabilitymentální zaostalost, porucha učení

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

lifelong: lifelong learningceloživotní vzdělávání

reinforcement: reinforcement learningzpětnovazebné učení strojové

remote: remote schooling/learningdistanční výuka, dálkové vzdělávání

rote: learn by rotenaučit se mechanicky

rote: rote learningbezmyšlenkovité/mechanické učení, hovor. šprtání

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

quick: He's quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.