Hlavní obsah

learn [lɜːn]

Vyskytuje se v

disability: learning disabilitymentální zaostalost, porucha učení

learning: trial-and-error learningučení metodou pokusu a omylu

lifelong: lifelong learningceloživotní vzdělávání

rote: learn by rotenaučit se mechanicky

itself: Life itself is a learning process.Život samotný je proces učení.

quick: He is quick to learn.Rychle se učí., Je učenlivý.

learn: learn (one's lesson) from sthvzít si ponaučení, poučit se z čeho