Hlavní obsah

pupil [ˈpjuːpəl]

Vyskytuje se v

model: He was a model pupil.Byl to vzorný žák.

knížka: pupil's record bookžákovská knížka

přibýt: The number of pupils increased.Žáků přibylo.

scházet: Two pupils are missing.Schází dva žáci.