Hlavní obsah

master [ˈmɑːstə]

Podstatné jméno

  1. pán sluhy, psa ap.hist. master racenadřazená rasa hl. árijská
  2. of/at sth mistr, odborník v čem, na co v nějaké činnostiGrand mastervelmistr zednářů i šachumaster builder(hlavní) stavitel
  3. BrEučitel, profesor hl. na britské soukromé střední škole
  4. vzor, předloha pro tvorbu kopií
  5. kapitán lodi
  6. of sth magistr čehomaster's (degree)magisterský titul, titul magistra

Vyskytuje se v

administration: Master of Business Administration MBAmagistr ekonomie a řízení mezinárodně uznávaný titul z ekonomie a manažeringu

alloy: hutn. master alloypředslitina

builder: master builder(hlavní) stavitel architekt, živnostník

degree: take a master's degree in sthzískat magisterský titul z čeho, v čem

mistress: wardrobe mistresskostymérka, garderobiérka

mistress: Mistress of the Robesprvní komorná britské královny

prop: props man/mistressrekvizitář/rekvizitářka

slave: slave masterotrokář majitel otroka

wardrobe: wardrobe master/mistresskostymér/kostymérka

magisterský: magisterské studiummaster's degree study

magistr: magistr přírodních vědMaster of Science, zkr. MSc

magistr: magistr společenských vědMaster of Arts, zkr. MA

mistr: mistr bojových uměnímartial arts master

titul: magisterský/bakalářský/doktorský titulmaster's/bachelor's/doctor's degree

výchovný: výchovný poradce/výchovná poradkyněškolní ap. guidance counsellor, pro volbu povolání careers master/mistress

vypínač: elektr. hlavní vypínačmaster switch

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent