Hlavní obsah

schooling [ˈskuːlɪŋ]

Vyskytuje se v

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

report: (school) report(školní) vysvědčení

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

after-school: after-school childcare(po)školní družina

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

bus: school busškolní autobus

canteen: school canteenškolní jídelna

caretaker: school caretakerškolník

child: school childškolák, dítě školou povinné

comprehensive: comprehensive schoolvšeobecné gymnázium

drama: drama schooldivadelní škola

fee: school feeškolné

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

language: language schooljazyková škola

leaver: school leaversčerství absolventi školy

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

medical: medical schoollékařská fakulta

miss: school-missškolačka

motorcycle: motorcycle schoolmotoškola

remote: remote schooling/learningdistanční výuka, dálkové vzdělávání

roll: school rollseznam žáků školy oficiálně zapsaných

school: at schoolve škole

school: primary schoolzákladní škola

school: nursery schoolškolka

school: selective schoolvýběrová škola

school: BrE special schoolzvláštní škola

school: school childrenškoláci, děti školou povinné

school: school feeškolné

school: diving schoolkursy potápění

school: driving schoolautoškola

school: school attendanceškolní docházka

school: school osf in sthcvičit se v čem

school kid: school kidsškoláci

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

secondary school: secondary school studentstředoškolák, středoškolský student

single-sex: single-sex schooldívčí/chlapecká škola

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

state: BrE state schoolstátní škola

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

year: school yearškolní rok

absent: be absent from schoolchybět ve škole

absentee: school absenteeschybějící/nepřítomní žáci/záškoláci

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

secondary school: at secondary schoolna střední škole

skip: He skips school.Chodí za školu.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.