Hlavní obsah

technical [ˈteknɪkəl]

Přídavné jméno

  1. týkající se průmyslu, strojů ap.technickýtechnical schoolprůmyslová škola, průmyslovka
  2. odborný jazyktechnical termodborný výraz
  3. práv. technical errorformální chyba

Vyskytuje se v

assistance: technical assistancetechnická podpora

scientific: scientific and technical revolutionvědeckotechnická revoluce

specification: (technical) specificationstechnické parametry/údaje stroje ap.

term: technical termodborný výraz

vocabulary: technical vocabularyodborná slovní zásoba

norma: technické/bezpečnostní/jakostní normytechnical/safety/quality standards

podpora: technická podporatechnical support

prohlídka: tech. technická prohlídka vozidlaBrE MOT test, technical inspection

revoluce: průmyslová/vědeckotechnická revoluceindustrial/scientific and technical revolution

rys: tech. technický rystechnical drawing

technický: technická podpora/pomoctechnical support/assistance

termín: odborný termíntechnical term

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztechnical/medical/legal term

zásoba: odborná slovní zásobatechnical vocabulary