Hlavní obsah

technical [ˈteknɪkəl]

Přídavné jméno

  1. týkající se průmyslu, strojů ap.technickýtechnical schoolprůmyslová škola, průmyslovka
  2. odborný jazyktechnical termodborný výraz
  3. práv. technical errorformální chyba

Vyskytuje se v

assistance: technical assistancetechnická podpora

scientific: scientific and technical revolutionvědeckotechnická revoluce

specification: (technical) specificationstechnické parametry/údaje stroje ap.

term: technical termodborný výraz

vocabulary: technical vocabularyodborná slovní zásoba

norma: technical/safety/quality standardstechnické/bezpečnostní/jakostní normy

podpora: technical supporttechnická podpora

prohlídka: BrE MOT test, technical inspectiontech. technická prohlídka vozidla

revoluce: industrial/scientific and technical revolutionprůmyslová/vědeckotechnická revoluce

rys: technical drawingtech. technický rys

technický: technical support/assistancetechnická podpora/pomoc

termín: technical termodborný termín

výraz: technical/medical/legal termling. odborný/lékařský/právnický výraz

zásoba: technical vocabularyodborná slovní zásoba

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka