Hlavní obsah

technically [ˈteknɪkəlɪ]

Vyskytuje se v

assistance: technical assistancetechnická podpora

scientific: scientific and technical revolutionvědeckotechnická revoluce

speaking: technically speakingprakticky vzato, v zásadě

specification: (technical) specificationstechnické parametry/údaje stroje ap.

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka

technical: technical termodborný výraz

technical: práv. technical errorformální chyba

term: technical termodborný výraz

vocabulary: technical vocabularyodborná slovní zásoba

norma: technické/bezpečnostní/jakostní normytechnical/safety/quality standards

podpora: technická podporatechnical support

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes

prohlídka: tech. technická prohlídka vozidlaBrE MOT test, technical inspection

revoluce: průmyslová/vědeckotechnická revoluceindustrial/scientific and technical revolution

rys: tech. technický rystechnical drawing

technický: technická podpora/pomoctechnical support/assistance

termín: odborný termíntechnical term

výraz: ling. odborný/lékařský/právnický výraztechnical/medical/legal term

zásoba: odborná slovní zásobatechnical vocabulary