Hlavní obsah

prakticky

Vyskytuje se v

praktický: med. praktický lékařgeneral practitioner

knowledge: praktická/uživatelská znalost pro běžné užíváníworking knowledge

little: prakticky nic, sotva colittle or nothing

nigh: skoro, téměř, praktickywell nigh

practising: praktický lékař zabývající se běžnou praxípractising physician

speaking: prakticky vzato, v zásadětechnically speaking

prakticky: prakticky vzatofor all practical purposes, practically speaking, technically speaking, v podstatě to all intents and purposes