Hlavní obsah

effect [ɪˈfekt]

Vyskytuje se v

aphrodisiac: aphrodisiac effectsafrodiziakální účinky

bandwagon: bandwagon effectstádový efekt jednání podle ostatních

beneficial: have a beneficial effect on sthmít příznivý vliv na co

energizing: energizing effectpovzbuzující účinek

impact: ekon. impact effectokamžitý dopad převisu poptávky nad nabídkou

isotope: isotope effectizotopický efekt

placebo: placebo effectplacebo efekt