Hlavní obsah

import

Vyskytuje se v

duty: dovozní/vývozní cloekon. import/export duty

surcharge: dovozní přirážkaekon. import surcharge, surcharge on imports

dovoz: výrobky z dovozuimported products

přirážka: dovozní přirážkaimport surcharge, surcharge on imports

významný: málo/velmi významnýof little/great import(ance)

import: dovozové zbožíimported goods