Hlavní obsah

result [rɪˈzʌlt]

Podstatné jméno

  1. of sth výsledek, následek, důsledek čehoas a result of sthnásledkem, v důsledku čeho, v konečném důsledku, následkem tohoend resultkonečný výsledekwithout resultbezvýsledně, marněekon. general resultúhrnný výsledek
  2. results známky, hodnocení, výsledky studijní

Vyskytuje se v

result: resultsznámky, hodnocení, výsledky studijní

election: election resultsvýsledky voleb

intermediate: intermediate resultdílčí výsledek, mezivýsledek

tangible: tangible resultshmatatelné výsledky

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

důsledek: as a consequence/result of sth, in consequence of sth, kvůli owing to sthv důsledku čeho

následek: result in sthmít za následek co

studijní: study resultsstudijní prospěch

výsledek: election resultsvolební výsledky

původ: be rooted in sth, result from sthmít původ v čem

vést: That resulted in his death.To vedlo k jeho smrti.

zklamání: The result was disappointing.Výsledek byl zklamáním.

as: as a result of sthv důsledku, důsledkem, následkem čeho