Hlavní obsah

product [ˈprɒdʌkt]

Podstatné jméno

  1. výrobek, produkt, plodinaconsumer productsspotřební produkty, spotřebitelské výrobkygreen productekologicky nezávadný výrobekekon. product rangesortiment (výrobků)ekon. rival productkonkurenční výrobek
  2. of sth výsledek, produkt, plod čeho výchovy, okolností, snah ap.ekon. gross national producthrubý národní produkt
  3. mat.součin

Vyskytuje se v

combustion: combustion productsspaliny, produkty (vznikající při) spalování

meat: meat productsmasné výrobky

name: no-name productsneznačkové výrobky

pipeline: product pipelineproduktovod

product: consumer productsspotřební produkty, spotřebitelské výrobky

range: top-of-the-range productšpičkový produkt

viable: commercially viable productpotenciálně komerčně úspěšný výrobek ziskový

dovoz: imported productsvýrobky z dovozu

hrubý: gross domestic producthrubý domácí produkt

hubnutí: slimming productspřípravky na hubnutí

masný: meat productsmasné výrobky

mléčný: dairy productsmléčné výrobky

potravinářský: food productpotravinářský výrobek

produkt: gross domestic/national productekon. hrubý domácí/národní produkt

skalární: scalar product, dot product, inner productskalární součin

tabákový: tobacco (products)tabákové výrobky

uzenářský: smoked products, sausages and smoked meatsuzenářské výrobky

průvodní: nežádoucí side-effect, vedlejší produkt by-product, příznak syndromeprůvodní jev

však: It is a cheap, nevertheless a high-quality product.Je to levný, přesto však kvalitní výrobek.

vyrábět: The product was discontinued ...Produkt se přestal vyrábět ...

výrobek: dairy/meat productsmléčné/masné výrobky

vyrobit: made in/product of the Czech Republicvyrobeno v České republice

žhavý: zprávy the hottest news, výrobky hot new productspřen. nejžhavější novinky