Hlavní obsah

production [prəˈdʌkʃən]

Podstatné jméno

  1. of sth výroba, produkce, těžba čeho procesproduction cost(s)výrobní nákladylarge-scale productionvelkovýrobamotor. production carsériový vůz
  2. vytváření, tvoření, tvorba čeho

Vyskytuje se v

agricultural: agricultural land/machinery/productionzemědělská půda/technika/výroba

capacity: ekon. production capacityvýrobní kapacita

daily: daily volume of productiondenní objem výroby

industrial: industrial productionprůmyslová výroba

large-scale: large-scale productionvelkovýroba

oil well: oil well productionvýkonnost ropného vrtu

production: production cost(s)výrobní náklady

small-scale: small-scale productionmalovýroba, maloobjemová výroba

standstill: Production is at a standstill.Výroba stojí., Produkce se zcela zastavila.

linka: production/assembly/packaging linetech. výrobní/montážní/balicí linka

podnik: production/manufacturing plant, factoryvýrobní podnik

produkční: production costsprodukční náklady

režie: stage direction, productiondivadelní režie

sériový: series/serial/assembly-line production, průmyslová manufacturesériová výroba

strojový: machine productionstrojová výroba

těžba: oil production/extractiontěžba ropy

výprava: art director, production designervedoucí výpravy u filmu

výroba: industrial/agricultural productionprůmyslová/zemědělská výroba

závod: manufacturing facility/plant, production plantvýrobní závod

produkce: industrial productionprůmyslová produkce

rozběhnout: start the productionrozběhnout výrobu

strojní: machine productionstrojní výroba

urychlit: speed up productionurychlit výrobu