Hlavní obsah

linka

Vyskytuje se v

kuchyňský: kuchyňská linkakitchen units, fitted kitchen

automated: automatická linkatech. automated line

cabinet: kuchyňská linka celá sestavakitchen cabinets

cable: kabelové připojení, pevná linka internetovácable connection

direct: přímý let, přímá letecká linkadirect flight

fitted: kuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkoufitted kitchen

kitchen: kuchyňská linka, kuchyň s vestavěnou linkoufitted kitchen

outbound: odlet, odlétající linkaoutbound flight

packaging: balicí linka/strojpackaging line/machine

shipping: (plavební) nákladní linkashipping line

throughput: průchodnost linkyline throughput

unit: kuchyňská linkakitchen units

service: Mezi těmito městy nejezdí žádná autobusová linka.There is no bus service between these towns.

linka: tech. výrobní/montážní/balicí linkaproduction/assembly/packaging line