Hlavní obsah

origin [ˈɒrɪdʒɪn]

Vyskytuje se v

certificate: certificate of originosvědčení o původu zboží ap.

country: country of originzemě původu

kořen: kořeny čehoorigin, roots of sth

počátek: mat. počátek souřadnicorigin (of coordinates)

prohlášení: prohlášení o původu zbožídeclaration of origin

prostý: prostý původhumble origin, low birth

původ: místo původuplace of origin

původ: prostého původuof humble origins

život: vznik života na zemithe origins of life on earth