Hlavní obsah

origin [ˈɒrɪdʒɪn]

Vyskytuje se v

certificate: certificate of originosvědčení o původu zboží ap.

country: country of originzemě původu

kořen: origin, roots of sth, původ osoby roots, family, originkořeny čeho

počátek: origin (of coordinates)mat. počátek souřadnic

prohlášení: declaration of originprohlášení o původu zboží

prostý: humble origin, low birthprostý původ

původ: place of originmísto původu

život: the origins of life on earthvznik života na zemi

origin: ekon. certificate of originosvědčení o původu zboží ap.