Hlavní obsah

root [ruːt]

Vyskytuje se v

rooted: be rooted to the spotbýt/stát jako přibitý/přikovaný nemoci se hnout - strachem ap.

send out: send out rootszapustit kořeny, vyrašit rostlina

celery: celery rootceler kořen

grass roots: at (the) grass-roots levelna (nej)nižší úrovni organizace ap.

take: take rootzakořenit

trouble: the root of the troublejádro problému

druhý: mat. druhá odmocninasquare root

kořen: kořeny čehoorigin, roots of sth

kořenový: kořenová zeleninaroot vegetable

kořenový: výp. kořenový adresářroot directory

odmocnina: druhá/třetí/čtvrtá odmocninasquare/cube/fourth root

přikovaný: stát jako přikovanýstand rooted to the spot

rovnice: mat. kořen/řešení rovniceroot/solution of an equation

ujmout se: neujmout seplán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on

vlasový: anat. vlasový kořínekhair root, root of the hair

zelenina: kořenová/listová zeleninaroot/leaf vegetable

původ: mít původ v čembe rooted in sth, result from sth

držet: držet palcepro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root for

kloub: přijít čemu na kloubget to the root of sth, crack, fathom, plumb, psych out sth, začít umět get the hang of sth

přibitý: stát jako přibitýstand rooted to the spot