Hlavní obsah

root [ruːt]

Vyskytuje se v

root: rootskořeny člověka, stylu ap.

rooted: be rooted to the spotbýt/stát jako přibitý/přikovaný nemoci se hnout - strachem ap.

send out: send out rootszapustit kořeny, vyrašit rostlina

celery: celery rootceler kořen

grass roots: at (the) grass-roots levelna (nej)nižší úrovni organizace ap.

take: take rootzakořenit

trouble: the root of the troublejádro problému

druhý: square rootmat. druhá odmocnina

kořen: origin, roots of sthkořeny čeho

kořenový: root vegetablekořenová zelenina

odmocnina: square/cube/fourth rootdruhá/třetí/čtvrtá odmocnina

přikovaný: stand rooted to the spotstát jako přikovaný

rovnice: root/solution of an equationmat. kořen/řešení rovnice

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch onneujmout se

vlasový: hair root, root of the hairanat. vlasový kořínek

zelenina: root/leaf vegetablekořenová/listová zelenina

původ: be rooted in sth, result from sthmít původ v čem

držet: pro štěstí keep one's fingers crossed for sb, fandit root fordržet palce

kloub: get to the root of sth, crack, fathom, plumb, psych out sth, začít umět get the hang of sthpřijít čemu na kloub

přibitý: stand rooted to the spotstát jako přibitý