Hlavní obsah

death [deθ]

Podstatné jméno

  • smrt, úmrtí, úhyn konec životaThat will be the death of me!To bude můj konec.death threatpohrůžka smrti, vyhrožování smrtídeath noticeúmrtní oznámenídeath-bell, death-knellumíráčekdeath grantpohřebnédeath insurancepojištění pro případ smrti/úmrtílife after deathposmrtný život

Vyskytuje se v

burn: burn sb (to death)upálit koho

cheat: cheat deathutéci hrobníkovi z lopaty, podruhé se narodit, uniknout smrti

death: be at death's doormít smrt na jazyku

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti

scared: scared to death, scared stiffof sb/sth vyděšený k smrti kým/čím, hrozně se bojící čeho

toll: (death) toll(celkový) počet obětí, ztráty na životech

accidental: práv. accidental deathsmrtelný úraz, nezaviněná smrt, smrt následkem nehody

adder: death addersmrtonoš (zmijí)

agony: death agonypředsmrtný zápas

brink: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti, hledět smrti do očí

camp: death camptábor smrti

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

condemn: condemn sb to deathodsoudit koho k smrti

court: court deathkoketovat se smrtí

establish: Tests established the cause of death.Testy stanovily příčinu smrti.

fake: fake one's own deathfingovat/zinscenovat svou smrt

flirt: flirt with deathzahrávat si se smrtí

freeze: freeze to deathumrznout zemřít

immediate: immediate cause of deathbezprostřední příčina smrti

infant: med. sudden infant death syndromesyndrom náhlého úmrtí kojenců

jaw: snatch sb from the jaws of deathvyrvat koho ze spárů smrti

kick: kick sb to deathukopat koho (k smrti)

penalty: death penaltytrest smrti

punishable: punishable by deathtrestaný smrtí, za který hrozí trest smrti, podléhající trestu smrti

rate: birth/death rateporodnost/úmrtnost, míra porodnosti/úmrtnosti

savage: savage to deathroztrhat a tak zabít

sentence: práv. death sentencetrest smrti, odsouzení k trestu smrti

stab: stab sb to deathubodat koho

starve: starve to deathumřít hladem

threat: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

torture: torture sb to deathumučit koho (k smrti)

under: under threat of deathpod pohrůžkou smrti

untimely: untimely deathpředčasná smrt

warrant: death warrantpříkaz k popravě, rozsudek smrti

bleed: bleed to deathvykrvácet

stone: He was stoned to death.Byl ukamenován.

dědický: inheritance/death/estate tax, hist. estate dutypráv. dědická daň

dost: be weary/sick (to death) of sth, be browned off with (doing) sthmít už dost čeho

křeslo: electric chair, death chairelektrické křeslo

list: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

lišaj: death's-head (hawk) mothlišaj smrtihlav

namále: be at death's doormít už namále před smrtí

násilný: die a violent deathzemřít násilnou smrtí

oběť: death/death toll, number of casualties(celkový) počet obětí neštěstí

otázka: a matter of life and deathotázka života a smrti

oznámení: death noticeúmrtní oznámení

počet: number of casualties, casualty/death tollpočet obětí ztráty na životech

posmrtný: life after death, afterlifeposmrtný život

pozůstalost: inheritance/AmE estate tax, dříve BrE death/estate dutypráv. daň z pozůstalosti

provaz: form. be sentenced to death by hanging, slang. do the dance, hang, swingdostat provaz být oběšen

přirozený: natural deathpřirozená smrt

rozsudek: death sentencerozsudek smrti výrok

smrt: natural deathpřirozená smrt

trest: capital punishment, death penaltypráv. trest smrti

ujmout se: plán ap. fail to take root, fall by the wayside, u publika ap. fail to catch on, být propadák be a failure, postupně zaniknout die a natural deathneujmout se

úmrtní: death certificateúmrtní list

ztráta: death toll, (number of) casualtiesztráty na životech počet mrtvých

život: life after deathnáb. posmrtný život

otřást: He was shaken by her death.Její smrt jím otřásla.

pít: He took to drink after her death.Po její smrti začal pít.

pokraj: be on the brink of deathbýt na pokraji smrti

příčina: determine the cause of deathurčit příčinu smrti

souboj: mortal combat, fight to the deathsouboj na život a na smrt

umřít: starve to death, die of hungerumřít hladem

unuděný: bored to deathunuděný k smrti

vést: That resulted in his death.To vedlo k jeho smrti.

vyděsit: He was frightened to death.Byl vyděšen k smrti.

vykrvácet: The victim bled to death in ten minutes.Oběť vykrvácela za deset minut.

zbytečný: needless deathzbytečná smrt

zinscenovat: He faked his own death.Zinscenoval svoji smrt.

zmrznout: They all froze to death.Všichni zmrzli.

frajer: BrE be a dab hand in sth, AmE, slang. be death on sthbýt frajer na co, v čem

hrobník: cheat death, return from death's doorutéct hrobníkovi z lopaty

klíště: stick like glue/a leech, pevně svírat hang on like grim deathdržet se jako klíště

krk: be sick (to death) of sth, be fed up with sthmít čeho (až) po krk

pes: feel rotten/under the weather/like death warmed up, be sick as a doghovor. cítit se pod psa

potácet se: hover between life and deathpotácet se mezi životem a smrtí

trop: do or die, make or break, death or glory, kill or cure, win or busthop nebo trop

zub: be fed up with sb/sth, be sick and tired, be sick to death, have a bellyful of sb/sthhovor. mít plné zuby koho/čeho