Hlavní obsah

certificate

Podstatné jméno

  1. osvědčení, potvrzení, certifikát, doklad oficiální listinabirth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací listcertificate of originosvědčení o původu zboží ap.digital certificatedigitální certifikát digitálně podepsanýCertificate of Incorporationpotvrzení o zápisu do obchodního rejstříkucertificate of depositvkladový certifikátmedical certificatelékařské potvrzení o nemoci ap., neschopenkaclearance certificatepotvrzení o proclení
  2. vysvědčenícertificate of healthlékařské vysvědčenícertificate of meritčestné uznání

Vyskytuje se v

certificate: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

conformity: Certificate of Conformityprohlášení o shodě

deposit: certificate of depositvkladový certifikát

firearm: firearms certificate/licencezbrojní pas

marriage: marriage certificateoddací list

merit: certificate of meritčestné uznání listina

origin: ekon. certificate of originosvědčení o původu zboží ap.

performance: Energy Performance Certificateprůkaz energetické náročnosti budovy

residence: certificate of residencepotvrzení o (daňovém) domicilu

čestný: certificate of meritčestné uznání

depozitní: certificate of depositdepozitní certifikát

křestní: baptism certificate, certificate of baptismkřestní list

list: birth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací list

maturitní: (secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificatematuritní vysvědčení

oddací: marriage certificateoddací list

pas: (gun) licence, BrE firearms certificatezbrojní pas

potvrzení: certificate of employmentpotvrzení o zaměstnání

rodný: birth certificaterodný list

úmrtní: death certificateúmrtní list

výuční: apprenticeship certificate, vocational certificatevýuční list

zbrojní: gun/firearm(s) licence/AmE license, BrE též firearms certificatezbrojní pas/průkaz