Hlavní obsah

certificate

Podstatné jméno

  1. osvědčení, potvrzení, certifikát, doklad oficiální listinabirth/death/marriage certificaterodný/úmrtní/oddací listcertificate of originosvědčení o původu zboží ap.digital certificatedigitální certifikát digitálně podepsanýCertificate of Incorporationpotvrzení o zápisu do obchodního rejstříkucertificate of depositvkladový certifikátmedical certificatelékařské potvrzení o nemoci ap., neschopenkaclearance certificatepotvrzení o proclení
  2. vysvědčenícertificate of healthlékařské vysvědčenícertificate of meritčestné uznání

Vyskytuje se v

conformity: Certificate of Conformityprohlášení o shodě

deposit: certificate of depositvkladový certifikát

firearm: firearms certificate/licencezbrojní pas

marriage: marriage certificateoddací list

merit: certificate of meritčestné uznání listina

origin: ekon. certificate of originosvědčení o původu zboží ap.

performance: Energy Performance Certificateprůkaz energetické náročnosti budovy

residence: certificate of residencepotvrzení o (daňovém) domicilu

čestný: čestné uznánícertificate of merit

depozitní: depozitní certifikátcertificate of deposit

křestní: křestní listbaptism certificate, certificate of baptism

list: rodný/úmrtní/oddací listbirth/death/marriage certificate

list: živnostenský listtrade licence/certificate

maturitní: maturitní vysvědčení(secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificate

oddací: oddací listmarriage certificate

pas: zbrojní pas(gun) licence, BrE firearms certificate

potvrzení: potvrzení o zaměstnánícertificate of employment

potvrzení: potvrzení o studiustudent certificate

rodný: rodný listbirth certificate

rodný: rodné číslobirth certificate number

úmrtní: úmrtní listdeath certificate

výuční: výuční listapprenticeship certificate, vocational certificate

zbrojní: zbrojní pas/průkazgun/firearm(s) licence/AmE license, BrE též firearms certificate