Hlavní obsah

frighten [ˈfraɪtən]

Sloveso

Sloveso

  1. frighten sb to death, frighten sb out of sb's wits vylekat koho k smrti

Vyskytuje se v

frighten into: frighten sb intodoing sth pohrůžkami přimět koho k čemu

frighten out of: frighten sb out ofsth odstrašit koho od čeho

frightened: be frightened of sthbát se, děsit se čeho

nahnat: make sb afraid, vyděsit scare, frighten sb, give sb a frightnahnat komu strach

donutit: They frightened him into confessing.Výhrůžkami ho donutili, aby se přiznal.

vyděsit: He was frightened to death.Byl vyděšen k smrti.

vyděšeně: She looked pretty frightened.Vypadala dost vyděšeně.

frighten: frighten sb to death, frighten sb out of sb's witsvylekat koho k smrti