Hlavní obsah

completion [kəmˈpliːʃən]

Vyskytuje se v

statement: ekon. completion statementkonečné vyúčtování