Hlavní obsah

effective [ɪˈfektɪv]

Vyskytuje se v

effective: effective from...s účinností od...

koupěschopný: effective demandkoupěschopná poptávka

platnost: be in force, be effectivebýt v platnosti

vstoupit: zákon ap. come into force, začít působit take effect, become effectivevstoupit v platnost

účinný: highly effective drugvysoce účinný lék