Hlavní obsah

school [skuːl]

Podstatné jméno

  1. škola budova, instituceat schoolve školeprimary schoolzákladní školanursery schoolškolkaselective schoolvýběrová školaBrE special schoolzvláštní školaschool childrenškoláci, děti školou povinnéschool feeškolné
  2. vyučování
  3. diving schoolkursy potápěnídriving schoolautoškola
  4. fakulta, vysoká škola hl. v názvech

Přídavné jméno

  • školníschool attendanceškolní docházka

Podstatné jméno

Slovní spojení

after-school boarding school business school church school day school driving school elementary school finishing school first school grade school graduate school grammar school high school infant school junior high junior school middle school night school nursery school old school tie playschool pre-school prep school preparatory school primary school public school school age school board school book school bus school friend school kid school leaver schoolbag schoolboy schoolchild schooldays schoolgirl schoolhouse schoolmaster schoolmate schoolmistress schoolroom schoolteacher schoolwork schoolyard secondary school summer school

Vyskytuje se v

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

report: (school) report(školní) vysvědčení

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

bus: school busškolní autobus

canteen: school canteenškolní jídelna

caretaker: school caretakerškolník

child: school childškolák, dítě školou povinné

comprehensive: comprehensive schoolvšeobecné gymnázium

drama: drama schooldivadelní škola

fee: school feeškolné

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

language: language schooljazyková škola

leaver: school leaversčerství absolventi školy

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

medical: medical schoollékařská fakulta

miss: school-missškolačka

motorcycle: motorcycle schoolmotoškola

school: at schoolve škole

schooling: home schoolingdomácí vzdělávání

school kid: school kidsškoláci

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

secondary school: secondary school studentstředoškolák, středoškolský student

single-sex: single-sex schooldívčí/chlapecká škola

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

state: BrE state schoolstátní škola

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

year: school yearškolní rok

absent: be absent from schoolchybět ve škole

absentee: school absenteeschybějící/nepřítomní žáci/záškoláci

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

skip: He skips school.Chodí za školu.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.

akademie: business college/schoolobchodní akademie

fakulta: the Faculty of Medicine, Medical School, School of Medicinelékařská fakulta

internátní: boarding schoolinternátní škola

jazykový: language school, school of languagesjazyková škola

kamarád: school friendkamarád ze školy

lavice: (school) deskškolní lavice

letní: summer schoolletní škola

mateřský: kindergarten, nursery (school), day care centre for preschool childrenmateřská školka

maturitní: (secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificatematuritní vysvědčení

pomocný: BrE special school, remedial schoolpomocná škola

potřeba: school suppliesškolní potřeby

povinný: school childdítě školou povinné

předmět: (school) subjectškolní předmět

rok: school yearškolní rok

rozhlas: BrE school PA (system), Tannoy, hl. AmE (school) intercomškolní rozhlas

samba: samba schoolškola samby

speciální: special schoolspeciální škola

střední: secondary/AmE high schoolstřední škola

středoškolský: secondary education, AmE high school educationstředoškolské vzdělání

stupeň: BrE first school, AmE elementary schoolprvní stupeň (základní školy)

šatna: school locker room/lockersškolní šatna se skříňkami

škola: at schoolve/na škole

školní: school yearškolní rok

uniforma: military/police/school uniformvojenská/policejní/školní uniforma

věk: school ageškolní věk

výlet: school tripškolní výlet

vysvědčení: BrE (school) report, AmE report cardškolní vysvědčení

vyučování: excuse sb from schooluvolnit koho z vyučování

vzdělávání: home schoolingdomácí vzdělávání

základní: BrE primary/AmE elementary/AmE grade schoolzákladní škola

zvláštní: BrE special schoolzvláštní škola

dařit se: He is doing well at school.Ve škole se mu daří.

do: She went to school.Šla do školy.

nechat: She decided to quit school.Rozhodla se nechat školy.

nenávidět: I hate school.Nenávidím školu.

odpadnout: There was no school today.Dnes vyučování odpadlo.

přijít: I'll be late for school.Přijdu pozdě do školy.

after-school: after-school childcare(po)školní družina

skončit: He finished the school.Skončil školu.

učit: I'm a grammar school teacher.Učím na gymnáziu.

ulít se: jít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) schoolulít se ze školy

večerní: night school, evening class(es)večerní škola

výběrový: selective schoolvýběrová škola

vypravit: get a child ready for schoolvypravit dítě do školy

zanechat: She quit school., She dropped out of school.Zanechala studia.

chodit: play truant/AmE hooky, skip school, bunk off schoolchodit za školu

za: skip school, bunk off (from) schoolchodit za školu