Hlavní obsah

school [skuːl]

Podstatné jméno

  1. škola budova, instituceat schoolve školeprimary schoolzákladní školanursery schoolškolkaselective schoolvýběrová školaBrE special schoolzvláštní školaschool childrenškoláci, děti školou povinnéschool feeškolné
  2. vyučování
  3. diving schoolkursy potápěnídriving schoolautoškola
  4. fakulta, vysoká škola hl. v názvech

Přídavné jméno

  • školníschool attendanceškolní docházka

Podstatné jméno

Slovní spojení

after-school boarding school business school church school day school driving school elementary school finishing school first school grade school graduate school grammar school high school infant school junior high junior school middle school night school nursery school old school tie playschool pre-school prep school preparatory school primary school public school school age school board school book school bus school friend school kid school leaver schoolbag schoolboy schoolchild schooldays schoolgirl schoolhouse schoolmaster schoolmate schoolmistress schoolroom schoolteacher schoolwork schoolyard secondary school summer school

Vyskytuje se v

bunk off: bunk off (from) schoolchodit za školu, ulejvat se ze školy

report: (school) report(školní) vysvědčení

school age: school-ageve školním věku, školou povinný dítě

after-school: after-school childcare(po)školní družina

applied: school of applied artsuměleckoprůmyslová škola

assignment: work/school assignmentpracovní/školní úkol

bus: school busškolní autobus

canteen: school canteenškolní jídelna

caretaker: school caretakerškolník

child: school childškolák, dítě školou povinné

comprehensive: comprehensive schoolvšeobecné gymnázium

drama: drama schooldivadelní škola

fee: school feeškolné

fee-paying: fee-paying schoolškola vybírající školné

language: language schooljazyková škola

leaver: school leaversčerství absolventi školy

mainstream: mainstream schoolběžná škola ne zvláštní ap.

medical: medical schoollékařská fakulta

miss: school-missškolačka

motorcycle: motorcycle schoolmotoškola

remote: remote schooling/learningdistanční výuka, dálkové vzdělávání

roll: school rollseznam žáků školy oficiálně zapsaných

schooling: home schoolingdomácí vzdělávání

school kid: school kidsškoláci

school-leaving: school-leaving agevěk ukončení (povinné) školní docházky

secondary school: secondary school studentstředoškolák, středoškolský student

single-sex: single-sex schooldívčí/chlapecká škola

skive: skive off schoolchodit za školu, ulívat se ze školy

state: BrE state schoolstátní škola

technical: technical schoolprůmyslová škola, průmyslovka

vocational: vocational school(střední) odborné učiliště, střední odborná škola

year: school yearškolní rok

absent: be absent from schoolchybět ve škole

absentee: school absenteeschybějící/nepřítomní žáci/záškoláci

attend: We attend the same school.Chodíme do stejné školy.

secondary school: at secondary schoolna střední škole

skip: He skips school.Chodí za školu.

when: When I got back from school.Když jsem se vrátil ze školy.

akademie: obchodní akademiebusiness college/school

besídka: školní besídkaschool concert/show/revue, s divadelním vystoupením school play

fakulta: lékařská fakultathe Faculty of Medicine, Medical School

hřiště: školní hřištěpro malé děti school playground, fotbalové ap. school playing field, vybetonovaný, sportovní dvůr school yard

internátní: internátní školaboarding school

jazykový: jazyková školalanguage school, school of languages

kamarád: kamarád ze školyschool friend

lavice: školní lavice(school) desk

letní: letní školasummer school

mateřský: mateřská školkakindergarten, nursery (school)

maturitní: maturitní vysvědčení(secondary) school-leaving certificate, v Británii GCSE certificate

pomocný: pomocná školaBrE special school, remedial school

potřeba: školní potřebyschool supplies

povinný: dítě školou povinnéschoolchild, school child

předmět: školní předmět(school) subject

rok: školní rokschool year

rozhlas: školní rozhlasBrE school PA (system), Tannoy, hl. AmE (school) intercom

samba: škola sambysamba school

speciální: speciální školaspecial school

střední: střední školasecondary/AmE high school

středoškolský: středoškolské vzdělánísecondary education, AmE high school education

středoškolský: středoškolský profesorsecondary school teacher, AmE high school teacher

stupeň: první stupeň (základní školy)BrE first school, AmE elementary school

stupeň: druhý stupeň (základní školy)BrE lower secondary school, AmE junior high (school)

šatna: školní šatna se skříňkamischool locker room/lockers

škola: ve/na školeat school

škola: základní školaBrE primary/AmE elementary school

škola: střední školasecondary/AmE high school

škola: mateřská školakindergarten, nursery school

škola: chodit za školuplay truant/AmE hooky, skip (off) school, BrE bunk off (from) school, AmE cut classes/school

škola: nechat koho po školekeep sb after school, AmE keep sb in (detention)

školní: školní rokschool year

školní: školní řádschool rules, zásady chování žáků code of conduct

uniforma: vojenská/policejní/školní uniformamilitary/police/school uniform

věk: školní věkschool age

výlet: školní výletschool trip

vysvědčení: školní vysvědčeníBrE (school) report, AmE report card

vyučování: uvolnit koho z vyučováníexcuse sb from school

vzdělávání: domácí vzděláváníhome schooling

základní: základní školaBrE primary/AmE elementary/AmE grade school

zvláštní: zvláštní školaBrE special school

dařit se: Ve škole se mu daří.He is doing well at school.

do: Šla do školy.She went to school.

nechat: Rozhodla se nechat školy.She decided to quit school.

nenávidět: Nenávidím školu.I hate school.

odpadnout: Dnes vyučování odpadlo.There was no school today.

přijít: Přijdu pozdě do školy.I'll be late for school.

skončit: Skončil školu.He finished the school.

škola: chodit do školygo to school

učit: Učím na gymnáziu.I'm a grammar school teacher.

ulít se: ulít se ze školyjít za školu skip lessons, play truant, bunk off (from) school