Hlavní obsah

pomocný

Přídavné jméno

  1. (pomáhající, podpůrný) auxiliary(poskytující pomoc) helping(škola, výuka ap.) remedialpomocná rukahelping handling. pomocné slovesoauxiliary verbpomocná školaBrE special school, remedial school
  2. (pracovník ap.) auxiliary, ancillary(kameraman ap.) assistantpomocný dělníkunskilled labourer

Vyskytuje se v

sloveso: frázové/pomocné/způsobové slovesophrasal/auxiliary/modal verb

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand

associate: pomocný ředitel s omezenou pravomocíekon. associate director

auxiliary: pomocná pracovní sílaauxiliary labour

helping: podat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čímgive sb a helping hand with sth

non-combatant: pomocný vojenský personálnon-combatants

pomocný: pomocná rukahelping hand