Hlavní obsah

pomocný

Přídavné jméno

  1. (pomáhající, podpůrný) auxiliary(poskytující pomoc) helping(škola, výuka ap.) remedialpomocná rukahelping handling. pomocné slovesoauxiliary verbpomocná školaBrE special school, remedial school
  2. (pracovník ap.) auxiliary, ancillary(kameraman ap.) assistantpomocný dělníkunskilled labourer

Vyskytuje se v

sloveso: frázové/pomocné/způsobové slovesophrasal/auxiliary/modal verb

ruka: podat komu pomocnou rukugive sb a helping hand

associate: ekon. associate directorpomocný ředitel s omezenou pravomocí

auxiliary: auxiliary labourpomocná pracovní síla

auxiliary: voj. auxiliary troopspomocné vojenské oddíly zprav. jiných národností

auxiliary: horn. auxiliary reinforcementpomocná výztuž

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

non-combatant: non-combatantspomocný vojenský personál