Hlavní obsah

helping [ˈhelpɪŋ]

Podstatné jméno

  1. porce jídla
  2. of sth hovor. dávka čeho sebevědomí ap.

Přídavné jméno

  • pomocný ruka ap.give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

Vyskytuje se v

domestic: domestic (help)pomocnice v domácnosti, hospodyně placená

heaven: heaven help sbpomáhej komu pánbůh

help: I can't help ...nemohu si pomoci, nemohu (jinak), nemohu se ubránit ...

help out: help sb out(vy)pomoci, vypomáhat komu prací, půjčkou ap.

help to: help sb tosth dát, naservírovat komu co k jídlu pití

helping: give sb a helping hand with sthpodat komu pomocnou ruku, pomoci komu s čím

all right: You should help her. – All right.Měl bys jí pomoci. – Tak dobře.

another: They help one another.Pomáhají si (navzájem).

can: Can I help you?Mohu Vám pomoci?

could: Could you help us?Mohl byste nám pomoci?

derive: They derive pleasure from helping others.Působí jim radost/Těší je, když pomáhají druhým.

duty-bound: I felt duty-bound to help.Cítil jsem povinnost pomoci.

get: She got him to help her.Přesvědčila ho, aby jí pomohl.

however: I will help however I can.Pomůžu, jak jen budu moci.

little: I need a little help.Potřebuji trošku pomoct.

need: There's no need for you to help me.Není (po)třeba, abys mi pomáhal.

not: I couldn't help it.Nemohl jsem si pomoci.

reluctant: He was reluctant to help.Nechtělo se mu/Zdráhal se pomáhat.

should: Should you need help ...Kdybys náhodou potřeboval pomoc ...

someone: I need someone to help me.Potřebuji někoho, kdo mi pomůže.

the: help for the poorpomoc chudým

there: I can help you there.V tom ti mohu pomoci.

wanted: help wantedpřijmeme/hledáme výpomoc

but: cannot (help) but, could not butnemoci jinak než co, muset (jen) co, nemít jinou možnost než