Hlavní obsah

someone [ˈsʌmˌwʌn or -wən]

Vyskytuje se v

someone: be someonebýt někdo, něco znamenat v oboru, organizaci ap.

other: someone/something or otherkdosi/cosi

see: Are you seeing someone?Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?

bokovka: have a bit on the side, have someone on the sidemít bokovku být nevěrný

nudit: hovor. bore the pants off someone, bore sb to tearsnudit koho k smrti

jiný: someone elseněkdo jiný

klepat: Someone is knocking on/at the door.Někdo klepe (na dveře).

plést: You must be confusing me with someone.S někým si mě musíte plést.

splést si: I must have mistaken you for someone else.Musel jsem si vás s někým splést.

zvonit: Someone is ringing the bell.Někdo zvoní.

pants: scare the pants off someone(vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsit