Hlavní obsah

someone [ˈsʌmˌwʌn or -wən]

Vyskytuje se v

pants: scare the pants off someone(vy)děsit koho k smrti, šíleně koho vyděsit

other: someone/something or otherkdosi/cosi

see: Are you seeing someone?Ty někoho máš?, Ty s někým chodíš?

bokovka: mít bokovku být nevěrnýhave a bit on the side, have someone on the side

nudit: nudit koho k smrtihovor. bore the pants off someone, bore sb to tears

jiný: někdo jinýsomeone else

klepat: Někdo klepe (na dveře).Someone is knocking on/at the door.

plést: S někým si mě musíte plést.You must be confusing me with someone.

splést si: Musel jsem si vás s někým splést.I must have mistaken you for someone else.

zvonit: Někdo zvoní.Someone is ringing the bell.