Hlavní obsah

man [mæn]

Slovní spojení

Frenchman Irishman Norseman Renaissance man Scotsman Welshman ambulanceman anchorman assemblyman backwoodsman bandsman batsman best man boatman bogeyman businessman cameraman cattleman cavalryman caveman chairman churchman clergyman coachman con man confidence man councilman countryman craftsman crewman doorman draughtsman dustman everyman fireman fisherman footman foreman freeman freshman frogman front man garbage man gentleman groundsman guardsman handyman hangman hatchet man he-man headman helmsman herdsman highwayman horseman houseman huntsman journeyman knifeman ladies' man linesman longshoreman lumberman mailman man-eater man-eating man-hour man-made manhandle manhole manhunt mankind manpower manslaughter middleman militiaman milkman new man newsman newspaperman nightwatchman nobleman nurseryman odd-job man old man one-man one-man band patrolman placeman ploughman policeman postman pressman rag-and-bone man railwayman removal man repairman rifleman right-hand man salesman serviceman signalman snowman spaceman spokesman sportsman statesman statesmanlike strongman stunt man swordsman tradesman tribesman watchman weatherman workman workmanlike workmanship yachtsman yes-man

Vyskytuje se v

člověk: obyčejný člověkeveryman, common man

holka: přen. holka pro všechnodogsbody, girl Friday, odd-job man

chlípník: starý chlípníkdirty old man

mistr: mistr světaWorld champion, přen. suverén ap. cock of the walk, the big man in the town, the greatest, slang. iron. hot shit

muž: mužimen, mužské pokolení manhood, menfolk

muž: Muži záchodyMen's room, BrE Gents

pán: Páni toaletyBrE Gents, AmE Men

pánský: pánský záchodmen's toilet, BrE gents, AmE men's room

renesanční: renesanční člověkRenaissance man

slepý: slepá bába hrablind man's buff

stěhovák: stěhováciBrE removal men, AmE movers, firma removal company, remover(s), AmE moving company

svědek: (ženichův) svědekhlavní družba best man, groomsman, svobodný též bridesman

vševěd: děd Vševěd v pohádkáchWise Old Man

záchod: pánský záchodmen's (toilet)/AmE (room), BrE hovor. gents

běžný: běžnější u žen než u mužůmore prevalent in women than in men

borec: Ty jsi (fakt) borec!You (are) the man!

člověk: Buďte zticha, člověče!Be quiet, man!

i: muži i ženyboth men and women

jako: Choval se jako blázen.He behaved like a mad man.

mocný: nejmocnější mužthe most powerful man

pocházet: Člověk pochází z opice.Man is descended from the apes.

rovný: Všichni lidé jsou si rovni.All men are equal.

starý: nejstarší člověk na světěthe oldest man in the world

špatný: Není to špatný člověk.He isn't a bad man.

tak: jak muži, tak ženyboth men and women

takový: Takový chlap by to zvládl.Such a man would make it.

ti: To ti bylo něco!Oh man, that was something!

typ: rodinný typ (muže)family man

vypracovat se: Sám se vypracoval.He is a self-made man.

vysoký: vysoký muž/stromtall man/tree

vyvinout se: Člověk se vyvinul z opice.Man evolved from apes.

krám: Jaký pán, takový krám.Like master, like man.

lev: lev salónůparty animal, světácký man about town

paluba: Muž přes palubu!Man overboard!

pán: být svým vlastním pánembe one's own man/master, be a free agent

skoupý: být skoupý na slovobe a man of few words

blind: blind man's buffhra na slepou bábu

boob: boob manhorňák preferující horní partie ženy

brotherhood: brotherhood of manbratrství všech lidí, lidská sounáležitost

early: BrE early manpračlověk hominid - předchůdce dnešního člověka

eater: man-eaterlidožrout i zvíře, lidojed

flight: manned space flightlet do vesmíru s lidskou posádkou

fortune: man of fortunebohatý muž

genius: man of geniusgeniální člověk

green: hovor. little green menmalí zelení mužíčci mimozemšťané

hulk: hulk (of a man)hromotluk, chlap jako hora

ice cream: ice-cream man/vendorzmrzlinář(ka)

idea: idea(s) mantvořivý člověk

integrity: man of integritycharakterní/zásadový/čestný člověk

lawnmower: lawnmower mantrávníkář kdo seká trávníky

leading: leading lady/manherečka/herec v hlavní roli

maintenance: maintenance manúdržbář, pracovník údržby

neanderthal: Neanderthal mančlověk neandertálský, neandrtálec

odd: sport. odd-man rushpřečíslení v hokeji

old: hovor. one's old manstarej/stará označení pro partnera

one-man: one-man showsólové představení

poor: poor manchudák, nuzák

prop: props man/mistressrekvizitář/rekvizitářka

property: man of propertyzámožný člověk, boháč

resource: man of resourcevynalézavý člověk

rewrite: rewrite manredaktor upravující text pro publikaci

robe: white-robed manmuž oděný v bílém

science: man of sciencevědec

self-made: self-made mančlověk, který se sám vypracoval

weak: weak manslaboch

wealth: man of wealthzámožný muž, boháč

weekly: AusE weekly manvýpomoc na pár týdnů dělník

wise: the Three Wise Mentři králové

wolf: maned wolfpes hřivnatý

alike: Men and women alike...Muži, stejně jako ženy,...

be: He is a very strong man.Je to velmi silný muž.

cast away: Three men were cast away at sea.Na moři ztroskotali tři muži.

descended: Is man descended from apes?Pochází člověk z opice?

either: He couldn't remember either man's name.Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.

forty: a man of fortyčtyřicátník, čtyřicetiletý muž

get: I get the feeling that you're an honest man.Začínám mít dojem, že jste čestný muž.

one: The one man who ...Jediný muž, který ...

one: The fifth man is one J. Cairncross.Ten pátý muž je jistý J. Cairncross.

the: The man I saw there.Ten muž, co jsem ho tam viděl.

jack: every man jackúplně každý, kdokoli, naprosto všichni