Hlavní obsah

člověk

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (lidský jedinec) man, human (being)Jsem přece jenom člověk.I am only human.obyčejný člověkeveryman, common man
  2. (osoba) man, person(chlapík) hovor. guy, bloke, chapzast. fellow
  3. (kdokoli, jeden) one, youČlověk nikdy neví.One never knows., You can never tell.
  4. člověče (oslovení) mančlověče (zvolání) (oh) boyčlověče (údiv) wowBuďte zticha, člověče!Be quiet, man!

Vyskytuje se v

achiever: high achieverúspěšný člověk, premiant

achiever: low achieverneúspěšný člověk, podprůměrný jedinec

addict: heroin addictslidé závislí na heroinu

age: people of all ageslidé všech věkových kategorií

being: human beingčlověk, lidská bytost

brotherhood: brotherhood of manbratrství všech lidí, lidská sounáležitost

complete: complete strangernaprosto cizí člověk

country: country peoplevenkované, lidé z venkova

eater: meat-eatermasožravec i člověk, člověk, který jí maso ne vegetarián

fellow: fellow suffererčlověk trpící stejnou chorobou

fly: no fly listseznam lidí, kteří nesmí být vpuštěni do letadla

flyer: first-time flyerčlověk, který poprvé letí/cestuje letadlem

genius: man of geniusgeniální člověk

grand: grand seigneurvysoce postavený člověk

human: humanslidé ne zvířata, mimozemšťané ap.

idea: idea(s) mantvořivý člověk

integrity: man of integritycharakterní/zásadový/čestný člověk

bear: I can't bear these people.Tyhle lidi nesnáším.

become: One never knows what will become of them.Člověk nikdy neví, co s nimi bude.

descended: Is man descended from apes?Pochází člověk z opice?

enough: I've had enough of these people.Už mám těchhle lidí dost.

estimated: There were an estimated 300 people.Bylo tam odhadem 300 lidí.

fully: Fully 30% of the poor ...Celých 30% chudých lidí ...

have: He has it in him to convince people.Má v sobě umění přesvědčovat lidi.

bitten: once bitten, twice shykdo se jednou spálil, podruhé si dá pozor, chybami se člověk učí