Hlavní obsah

man [mæn]

Slovní spojení

Frenchman Irishman Norseman Renaissance man Scotsman Welshman ambulanceman anchorman assemblyman backwoodsman bandsman batsman best man boatman bogeyman businessman cameraman cattleman cavalryman caveman chairman churchman clergyman coachman con man confidence man councilman countryman craftsman crewman doorman draughtsman dustman everyman fireman fisherman footman foreman freeman freshman frogman front man garbage man gentleman groundsman guardsman handyman hangman hatchet man he-man headman helmsman herdsman highwayman horseman houseman huntsman journeyman knifeman ladies' man linesman longshoreman lumberman mailman man-eater man-eating man-hour man-made manhandle manhole manhunt mankind manpower manslaughter middleman militiaman milkman new man newsman newspaperman nightwatchman nobleman nurseryman odd-job man old man one-man one-man band patrolman placeman ploughman policeman postman pressman rag-and-bone man railwayman removal man repairman rifleman right-hand man salesman serviceman signalman snowman spaceman spokesman sportsman statesman statesmanlike strongman stunt man swordsman tradesman tribesman watchman weatherman workman workmanlike workmanship yachtsman yes-man

Vyskytuje se v

dirty: starý chlípníkdirty old man

hunk: kus chlapahunk (of a man)

next: jako každý (jiný)/druhý, jako všichni kdoas the next one/man/person

odd: odlišný (od ostatních), kdo nezapadáthe odd (wo)man/one out

street: člověk/muž/žena z ulice, průměrný člověk, normální smrtelníkthe man/woman in the street

thing: snažit se zavděčit všemtry to be all things to all men

word: moc toho nenamluvit, být nemluvný člověkbe a (wo)man of few words

world: světaznalý člověk kterého nic nepřekvapía (wo)man of the world

blind: hra na slepou bábublind man's buff

boob: horňák preferující horní partie ženyboob man

brotherhood: bratrství všech lidí, lidská sounáležitostbrotherhood of man

early: pračlověk hominid - předchůdce dnešního člověkaBrE early man

eater: lidožrout i zvíře, lidojedman-eater

flight: let do vesmíru s lidskou posádkoumanned space flight

fortune: bohatý mužman of fortune

genius: geniální člověkman of genius

green: malí zelení mužíčci mimozemšťanéhovor. little green men

hulk: hromotluk, chlap jako horahulk (of a man)

ice cream: zmrzlinář(ka)ice-cream man/vendor

idea: tvořivý člověkidea(s) man

integrity: charakterní/zásadový/čestný člověkman of integrity

lawnmower: trávníkář kdo seká trávníkylawnmower man

leading: herečka/herec v hlavní rolileading lady/man

maintenance: údržbář, pracovník údržbymaintenance man

man: slaměný panák, přen. nastrčená figurkastraw man

neanderthal: člověk neandertálský, neandrtálecNeanderthal man

old: starej/stará označení pro partnerahovor. one's old man

one-man: sólové představeníone-man show

poor: chudák, nuzákpoor man

prop: rekvizitář/rekvizitářkaprops man/mistress

property: zámožný člověk, boháčman of property

resource: vynalézavý člověkman of resource

rewrite: redaktor upravující text pro publikacirewrite man

robe: muž oděný v bílémwhite-robed man

science: vědecman of science

self-made: člověk, který se sám vypracovalself-made man

weak: slabochweak man

wealth: zámožný muž, boháčman of wealth

weekly: výpomoc na pár týdnů dělníkAusE weekly man

wise: tři královéthe Three Wise Men

wolf: pes hřivnatýmaned wolf

alike: Muži, stejně jako ženy,...Men and women alike...

be: Je to velmi silný muž.He is a very strong man.

cast away: Na moři ztroskotali tři muži.Three men were cast away at sea.

descended: Pochází člověk z opice?Is man descended from apes?

either: Nepamatoval si jméno ani jednoho muže.He couldn't remember either man's name.

forty: čtyřicátník, čtyřicetiletý muža man of forty

get: Začínám mít dojem, že jste čestný muž.I get the feeling that you're an honest man.

one: Jediný muž, který ...The one man who ...

the: Ten muž, co jsem ho tam viděl.The man I saw there.

jack: úplně každý, kdokoli, naprosto všichnievery man jack