Hlavní obsah

fortune [ˈfɔːtʃən or fɔːtʃuːn]

Podstatné jméno

  1. (small) fortune (celé) jmění, spousta peněz, majlantmake a fortunevydělat majlantman of fortunebohatý muž
  2. (good) fortune štěstí přízeň osuduill fortunesmůla, neštěstítry one's fortunezkusit štěstí
  3. fortunes úspěchy, zdary
  4. štěstěna

Podstatné jméno

  1. tell sb's fortune věštit komu osud z dlaně ap.

Vyskytuje se v

ill: ill fortunesmůla

reversal: reversal of fortunezvrat štěstěny

small: hovor. small fortunebalík (peněz)

soldier: kniž. soldier of fortunežoldák

wheel: the wheel of fortunekolo štěstěny

majetek: velký majetek bohatstvífortune

věštit: věštit komu osud/budoucnosttell sb's fortune

spousta: spousta penězlots of money, a fortune

utratit: Utratil jsem za to celé jmění.I spent a fortune on it.

velký: hovor. vydělat velké penízemake big money/a fortune

osud: věštit komu osud z dlaně ap.tell sb's fortune

usmát se: Štěstí se na něj usmálo.Fortune smiled on him.