Hlavní obsah

fortunately [ˈfɔːtʃənɪtlɪ]

Vyskytuje se v

naštěstí: Fortunately, he came back on time.Naštěstí se vrátil včas.

fortunate: be (more) fortunatemít (větší) štěstí