Hlavní obsah

ill [ɪl]

Přídavné jménoworse, worst

  1. nemocnýHe is ill with measles.Má spalničky.terminally illsmrtelně nemocný
  2. form.špatný, škodlivý, neblahýill omenšpatné znameníill fortunesmůla

Vyskytuje se v

bark: sb's bark is worse than his bitekdo hovor. není tak zlý, jak vypadá

matter: make matters worseještě zhoršit situaci

worse: go from bad to worsejít od deseti k pěti ještě více se zhoršit

worse: you can do worse than do sthneuškodilo by udělat co

worse: change for the worsezměnit se k horšímu

worse: be the worse for sthbýt poznamenaný čím, nést známky čeho negativního vlivu

worst: the worstto nejhorší co se mohlo stát

worst: worst of alla co je na tom nejhorší větné příslovce

worst: at (the) worstpři nejhorším, v nejhorším případě

acquit: acquit osf well/illpočínat si/zachovat se/vést si dobře/špatně

behaved: ill-behavednevychovaný

bode: bode illnevěstit nic dobrého

dangerously: be dangerously illbýt vážně nemocný

disposed: ill-disposed to sthnepříznivě nakloněný čemu

educated: ill-educatednevzdělaný

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

fall: fall illonemocnět

fortune: ill fortunesmůla, neštěstí

get: get worsezhoršovat se situace ap.

gravely: gravely illtěžce nemocný

health: ill healthšpatný zdravotní stav

health: be in poor/bad/ill healthbýt nemocen, být na tom zdravotně špatně

ill will: bear sb ill willnepřát komu nic dobrého, chovat vůči/ke komu zášť

make: make sth better/worsezlepšit/zhoršit co

off: be well/badly/better/worse offbýt na tom dobře/špatně/lépe/hůře finančně ap.

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

take: take illurazit se

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

wear: the worse for wearobnošený, opotřebovaný, hovor. jetý, přen. zhuntovaný, zřízený

wish: wish sb illnepřát komu (nic dobrého)

worse: get worsezhoršit se

worse: make sth worsezhoršit co

worse: so much the worse for sbtím hůř pro koho

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

bad: from bad to worseod desíti k pěti, čím dál (tím) hůř, z kopce vývoj ap.

hůř: čím dál hůřeworse and worse

hůř: ještě/mnohem hůřeven/much worse

hůř: tím hůř pro kohoso much the worse for sb

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

neduh: přen. neduhy čehomaladies, ills of sth

nemocný: vážně/smrtelně/nevyléčitelně nemocnýseriously/terminally/incurably ill

nemocný: nemocní souhrnněthe sick, the ill

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

odnést: odnést (si) toget the worst of it, hovor. smoke it, hovor. carry the can

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

špatný: mít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

veřejný: veřejný dům nevěstinecbrothel, bordello, euf. house of ill repute

vykřičený: vykřičený důmhouse of ill fame, brothel, zast. bawdy house

zášť: chovat ke komu zášťbear sb a grudge, have a grudge against sb, bear ill will towards sb

zdraví: dobré/pevné/chatrné/chabé zdravígood/sound/frail/ill health

znamení: dobré/špatné znamenígood/ill omen, good/bad sign

dostat: Dostal chřipku.He fell ill with flu.

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

onemocnět: Vážně onemocněl.He became seriously ill.

špatně: špatně zacházet s kýmmistreat, ill-treat, maltreat sb

špinavý: špinavý ziskfilthy lucre, ill-gotten gains

těžce: těžce nemocnýseriously ill

totiž: Nepřijde, je totiž nemocný.He isn't coming because he is ill.

vážně: vážně nemocnýseriously ill

zadat: ...si v ničem nezadá s ......is not any worse than, ...compares favourably with...

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

deset: od deseti k pěti horšit sefrom bad to worse

k, ke, ku: od desíti k pětifrom bad to worse

levačka: hovor. být na levačku nestát za nicgo from bad to worse

pět: Jde to od desíti k pěti.It goes from bad to worse.