Hlavní obsah

bode [bəʊd]

Sloveso

Vyskytuje se v

hmotný: fyz. hmotný bodmass point

mrtvý: uvíznout/ustrnout na mrtvém bodě jednání ap.come to a deadlock

opěrný: přen. opěrný bod pro další postupfoothold, základna base, voj. pro obranu ap. strongpoint

orientační: orientační bodpoint of orientation, výrazný v terénu ap. landmark

vítězství: sport. vítězství na bodypoints victory, victory on points

záchytný: záchytný bodklíč, vodítko clue, referenční bod point of reference, jako odrazový můstek jumping-off point

mráz: pod/nad bodem mrazubelow/above freezing point

namáhat se: Don't bother.Nenamáhej se. neobtěžuj se

nerad: I am sorry/hate to bother you.Velmi nerad obtěžuji.

obtěžovat: I'm sorry to bother you.Promiňte, že vás obtěžuji.

trápit: What is worrying/troubling/bothering you?Co tě trápí?

výhra: sport. výhra na bodypoints victory, win on points

vykašlat se: He didn't bother to do it.Vykašlal se na to. neudělal to

zapisovatel: zapisovatel stavu/bodů/skórescorekeeper, scorer

zatěžko: He took the bother to do sth.Nebylo mu zatěžko udělat co.

acquit: být zproštěn obvinění ve všech bodech obžalobypráv. be acquitted on all charges

bode: bode illnevěstit nic dobrého

boiling: těsně pod bodem varujust below boiling

cluster: hromadný bod (posloupnosti)mat. cluster point

count: ve všech bodech obžaloby vinný ap.práv. on all counts

critical: kritický bodcritical point

deadlock: dostat se z patové situace, překonat mrtvý bod při jednáníchbreak the deadlock

fulcrum: otočný bodtech. fulcrum point

impeachment: body/důvody obžaloby proti vysokému veřejnému činiteliarticles of impeachment

innocent: trvat na své nevině ve všech bodech obžalobyplead innocent to all charges

mass: hmotný bodfyz. mass point

penalty: trestné body i řidiče ap.penalty points

point: stadium/okamžik, odkud už není návratu, let. (hraniční) bod návratu letounupoint of no return

prominent: dominanta, (zřetelný) orientační bod v krajiněprominent landmark

score: i přen. nahnat si body/skóre, vylepšit si skórerun up the score

speech: přednesení zásadních bodů/hlavních cílů politického programu ap.keynote speech

transition: bod přeměny mezi skupenstvímifyz. transition point

bother: What is bothering you?Co tě trápí?, Co tě štve?

bothered: I was bothered about the problem.Ten problém mě trápil/štval.

ill: bode illbýt špatným znamením, nevěstit nic dobrého

bod: bod zlomucritical point, ekon. hranice rentability break-even point

bide: bide one's timečekat na příležitost/svůj čas, vyčkávat