Hlavní obsah

wicked [ˈwɪkɪd]

Vyskytuje se v

wick: get on sb's wicklézt komu na nervy, štvát, vytáčet koho