Hlavní obsah

zlý

Přídavné jméno

  1. (povahou) bad(velmi) evil, wicked(podle) mean(a násilnický) vicious(zlomyslný) spitefulbýt zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, (špatně se chovat k) treat sb badlyzlý duchevil spirit
  2. (čin ap.) evil, maliciousform. malevolent, malefic(pohled) blackzlý úmyslevil intention, práv. malice
  3. (špatný) bad(tvrdý) hard, tough(kvalitou) poorzlé časybad/hard times
  4. (zpráva ap.) bad, unfortunatezlé znameníbad sign, forebodingzlé zprávybad news

Vyskytuje se v

duch: zlí duchovéevil spirits

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

zbavit: náb. zbav nás od zléhodeliver us from evil

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

sen: zlý senbad dream, nightmare

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

zlý: být zlý ke komu, na kohobe mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badly