Hlavní obsah

zlý

Vyskytuje se v

duch: evil spiritszlí duchové

mít: hold sth against sb, vinit blame sb for sthmít komu co za zlé

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

zbavit: deliver us from evilnáb. zbav nás od zlého

zlé: in good times and bad times, through thick and thinv dobrém i (ve) zlém

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

obávat se: fear the worstobávat se nejhoršího

sen: bad dream, nightmarezlý sen

tušení: nasty/sinking feeling, foreboding, premonitionzlé/neblahé tušení

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

grudge: bear sb no grudge, have no grudge against sbnechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlé

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

vicious: vicious dogzlý pes

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

zlý: be mean/unkind to sb, špatně se chovat k treat sb badlybýt zlý ke komu, na koho