Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • než kdo/co worse than sb/sth(podřadný) inferior(druhořadý) second ratebýt čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

Vyskytuje se v

duch: zlí duchovéevil spirits

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment, mistreatment of sb

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

špatný: špatný vkusbad/poor taste

zbavit: náb. zbav nás od zléhodeliver us from evil

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

počasí: špatné počasíbad weather, inclemency

pro: pro špatné počasídue to bad weather

sen: zlý senbad dream, nightmare

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

zažívání: špatné zažíváníindigestion, impaired digestion, difficulties in digesting

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

attitude: mít špatný přístup/postoj (k věci)have an attitude problem

augur: být špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/coform. augur badly for sb/sth

bad: mít špatnou náladu, být ve špatné náladěbe in a bad mood

blood: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

circulation: špatný oběh krvepoor circulation

compare: být lepší/horší ve srovnání s čímcompare favourably/unfavourably with sth

conscience: špatné svědomíbad/guilty conscience

deliver: zbav nás všeho zléhonáb. deliver us from evil

doom: zpečetit čí zlý osudseal sb's doom

draw: způsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.draw blood

evil: zbav nás od zléhobibl. deliver us from evil

expect: počítat s nejhoršímexpect the worst

good: špatný, nedostatečný, k ničemuno good, not any good

grade: mít dobré/špatné známkyget good/poor grades

grudge: nechovat vůči komu zášť, nezlobit se na koho, nemít to komu za zlébear sb no grudge, have no grudge against sb

guilty: špatné svědomíguilty conscience

habit: získat špatné návykyfall into bad habits

health: špatný zdravotní stavill health

humour: mít dobrou/špatnou náladube in a good/bad humour

ill: špatné znameníill omen

lifestyle: civilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylulifestyle diseases

moral: mravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatnémoral sense

omen: dobré/špatné znamenígood/bad omen

scenario: v nejhorším případě, přinejhoršímin the worst-case scenario

shrew: Zkrocení zlé ženy ShakespeareTaming of the Shrew

sniff: co není vůbec špatné, co se neodmításth is not to be sniffed at

talker: být dobrý/špatný řečníkbe a good/poor talker

training: z formy, ve špatné kondici, netrénovanýout of training

treatment: špatné zacházeníill-treatment

vicious: zlý pesvicious dog

despite: i přes špatné počasídespite bad weather

illegal: špatné parkováníillegal parking

imaginable: ten nejhorší den, jaký si lze představitthe worst day imaginable

may: Možná, že to není špatný nápad.It may not be a bad idea.

minus: Dostal horší trojku.He got a C minus.

much: Je to mnohem lepší/horší.It is much better/worse.

vibe: Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.I have bad vibes about him.

whether: jestli je to dobrý nebo špatný nápadwhether it's a good or bad idea

bark: být na špatné adrese, být mimo mísu, plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

cloud: Všechno zlé je pro něco dobré.Every cloud has a silver lining.

mood: být nabroušený, mít špatnou náladube in a mood

horší: být čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse