Hlavní obsah

špatný

Přídavné jméno

  1. (nekvalitní) bad(chabé kvality) poorhovor. dudhovor. bum(podřadný) inferiortaké pomocí předpon mis-, mal- ap.za špatného počasíin bad weatheršpatná kvalitapoor/low/inferior qualityJe špatný řidič.He is a bad/poor driver.špatný vkusbad/poor taste
  2. (nečestný) bad, immoral(zlovolný) evilNení to špatný člověk.He isn't a bad man.špatné chováníbad behaviour, bad mannersšpatná pověstbad reputation
  3. (nesprávný) wrong, false, incorrectšpatná odpověďwrong answernastoupit do špatného vlakuget on the wrong train
  4. (nepříznivý) bad, unfavourablešpatné zprávybad newsšpatné znameníbad signšpatné svědomíbad/guilty consciencemít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

Vyskytuje se v

míra: give full/short measuredát dobrou/špatnou míru nalít ap.

nakládání: ill-treatment of sth, maltreatment, mistreatment of sbšpatné nakládání s čím/kým

obrat: turn/change for the better/worseobrat k lepšímu/horšímu

počítat: expect the worstpočítat s nejhorším

při: at (the) worst/at (the) bestpři nejhorším/nejlepším

rozpoložení: in a good/bad temper/humourv dobrém/špatném rozpoložení

skutek: good/bad deeddobrý/špatný skutek

svědomí: have a clear/guilty consciencemít čisté/špatné svědomí

znamení: good/ill omen, good/bad signdobré/špatné znamení

zrak: have good/poor (eye)sightmít dobrý/špatný zrak

zvuk: have a good/bad reputationmít dobrý/špatný zvuk renomé

horší: be worse and worse/going from bad to worsebýt čím dál (tím) horší

jedlík: poor/vybíravý faddy eateršpatný jedlík hlavně u dítěte

kvůli: due to bad weather ...kvůli špatnému počasí ...

obávat se: fear the worstobávat se nejhoršího

omluvit: Please excuse my bad English.Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.

počasí: bad weather, inclemencyšpatné počasí

pro: due to bad weatherpro špatné počasí

vkus: have a good/refined/poor tastemít dobrý/vytříbený/špatný vkus

vodič: good/poor conductordobrý/špatný vodič

výkon: poor/bad actingšpatné herecké výkony

zažívání: indigestion, impaired digestion, difficulties in digestingšpatné zažívání

zdravotní: ill/bad healthšpatný zdravotní stav

zpráva: I have some good/bad news for you.Mám pro tebe dobrou/špatnou zprávu.

hrob: bark up the wrong treeplakat na špatném hrobě

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

compare: compare favourably/unfavourably with sthbýt lepší/horší ve srovnání s čím

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

guilty: guilty consciencešpatné svědomí

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

ill: ill omenšpatné znamení

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

illegal: illegal parkingšpatné parkování

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu, plakat na špatném hrobě

mood: be in a moodbýt nabroušený, mít špatnou náladu

špatný: bad/poor tastešpatný vkus