Hlavní obsah

horší

Přídavné jméno

  • než kdo/co worse than sb/sth(podřadný) inferior(druhořadý) second ratebýt čím dál (tím) horšíbe worse and worse/going from bad to worse

Vyskytuje se v

duch: zlí duchovéevil spirits

míra: dát dobrou/špatnou míru nalít ap.give full/short measure

mít: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

nakládání: špatné nakládání s čím/kýmill-treatment of sth, maltreatment of sb

obrat: obrat k lepšímu/horšímuturn/change for the better/worse

počítat: počítat s nejhoršímexpect the worst

při: při nejhorším/nejlepšímat (the) worst/at (the) best

rozpoložení: v dobrém/špatném rozpoloženíin a good/bad temper/humour

skutek: dobrý/špatný skutekgood/bad deed

svědomí: mít čisté/špatné svědomíhave a clear/guilty conscience

špatný: špatný vkusbad/poor taste

špatný: špatné chováníbad behaviour, bad manners

špatný: špatná pověstbad reputation

špatný: špatné zprávybad news

špatný: špatné znameníbad sign

špatný: špatné svědomíbad/guilty conscience

špatný: mít špatnou náladube in a bad mood/temper, be in ill/bad humour

zbavit: náb. ... zbav nás od zlého... deliver us from evil

zlé: v dobrém i (ve) zlémin good times and bad times, through thick and thin

zlé: mít komu co za zléhold sth against sb, vinit blame sb for sth

zlé: Nic ve zlém.bez urážky No offence., nevykládej si to špatně No hard feelings.

jedlík: špatný jedlík hlavně u dítětepoor/vybíravý faddy eater

kvůli: kvůli špatnému počasí ...due to bad weather ...

obávat se: obávat se nejhoršíhofear the worst

omluvit: Omluvte prosím moji špatnou angličtinu.Please excuse my bad English.

počasí: špatné počasíbad weather, inclemency

pro: pro špatné počasídue to bad weather

sen: zlý senbad dream, nightmare

špatný: za špatného počasíin bad weather

špatný: špatná kvalitapoor/low/inferior quality

špatný: Je špatný řidič.He is a bad/poor driver.

špatný: Není to špatný člověk.He isn't a bad man.

špatný: špatná odpověďwrong answer

špatný: nastoupit do špatného vlakuget on the wrong train

tušení: zlé/neblahé tušenínasty/sinking feeling, foreboding, premonition

vkus: mít dobrý/vytříbený/špatný vkushave a good/refined/poor taste

vodič: dobrý/špatný vodičgood/poor conductor

výkon: špatné herecké výkonypoor/bad acting

zažívání: špatné zažíváníindigestion, impaired digestion, difficulties in digesting

zdravotní: špatný zdravotní stavill/bad health

hrob: plakat na špatném hroběbark up the wrong tree

špatný: To jste na špatné adrese. u nepravého člověka ap.You've come to the wrong shop/person., You're barking up the wrong tree.

zlé: Všechno zlé je k něčemu dobré.Every cloud has a silver lining.

attitude: have an attitude problemmít špatný přístup/postoj (k věci)

augur: form. augur badly for sb/sthbýt špatným znamením, nevěštit nic dobrého pro koho/co

bad: gone badi přen. zkažený, špatný, nepovedený který nevyšel ap.

bad: be in a bad moodmít špatnou náladu, být ve špatné náladě

blood: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

circulation: poor circulationšpatný oběh krve

compare: compare unfavourably with sthbýt horší ve srovnání, (příliš) neobstát ve srovnání s čím

conscience: bad/guilty consciencešpatné svědomí

deliver: náb. deliver us from evilzbav nás všeho zlého

doom: seal sb's doomzpečetit čí zlý osud

draw: draw bloodzpůsobit krvácení ránu, prolít krev zraněním druhého, přen. tít do živého, dělat zlou krev, AmE vzít/odebrat krev na rozbor ap.

evil: bibl. deliver us from evilzbav nás od zlého

expect: expect the worstpočítat s nejhorším

good: no good, not any goodšpatný, nedostatečný, k ničemu

grade: get good/poor gradesmít dobré/špatné známky

guilty: guilty consciencešpatné svědomí

habit: fall into bad habitszískat špatné návyky

health: ill healthšpatný zdravotní stav

humour: be in a good/bad humourmít dobrou/špatnou náladu

humour: be out of humournemít náladu, mít špatnou náladu

ill: ill omenšpatné znamení

lifestyle: lifestyle diseasescivilizační choroby, nemoci ze špatného životního stylu

moral: moral sensemravní svědomí, schopnost rozlišit správné a špatné

omen: good/bad omendobré/špatné znamení

scenario: in the worst-case scenariov nejhorším případě, přinejhorším

shrew: Taming of the ShrewZkrocení zlé ženy Shakespeare

sniff: sth is not to be sniffed atco není vůbec špatné, co se neodmítá

talker: be a good/poor talkerbýt dobrý/špatný řečník

training: out of trainingz formy, ve špatné kondici, netrénovaný

treatment: ill-treatmentšpatné zacházení

vicious: vicious dogzlý pes

violation: parking violationšpatné parkování, parkovací přestupek, přestupek při parkování

despite: despite bad weatheri přes špatné počasí

illegal: illegal parkingšpatné parkování

imaginable: the worst day imaginableten nejhorší den, jaký si lze představit

may: It may not be a bad idea.Možná, že to není špatný nápad.

minus: He got a C minus.Dostal horší trojku.

much: It is much better/worse.Je to mnohem lepší/horší.

vibe: I have bad vibes about him.Mám z něho špatný pocit., Nepůsobí na mě dobře.

whether: whether it's a good or bad ideajestli je to dobrý nebo špatný nápad

bark: bark up the wrong treebýt na špatné adrese, být mimo mísu

cloud: Every cloud has a silver lining.Všechno zlé je pro něco dobré.

mood: be in a moodbýt nabroušený, mít špatnou náladu