Hlavní obsah

second [ˈsekənd]

Podstatné jméno

  1. sekunda, vteřinasecond hand, sweep-secondvteřinová ručičkaelektr. ampere-secondampérsekunda, coulomb
  2. přen.chvilka, vteřinka, chvilička

Číslovka

  • druhýsecond namepříjmenísecond violindruhé houslesecond breakfastsvačina hl. pozdě dopolednesecond honeymoondruhé líbánky po několika letech manželstvísecond selfdruhé já blízký přítelsecond teethdruhé zubysecond-degree burnpopálenina druhého stupněevery second daykaždý druhý densecond balconygalerie, bidýlko, druhé pořadí v divadlesecond deckdruhá palubasecond stomachčepec druhý žaludek přežvýkavcůsecond matedruhý důstojník na lodi

Příslovce

  • za druhé při výpočtu argumentů ap.

Přídavné jméno

  • druhý podobnýsecond Einsteindruhý Einstein

Vyskytuje se v

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

mind: be in/of two minds about sthnemoci se rozhodnout ohledně čeho, nemít jasno v čem, nebýt si jistý (zda)

one: in ones and twospostupně

second: secondspřidání, přídavek, nášup jídla

second person: the second persondruhá osoba

second string: second-stringnáhradní, rezervní, záložní

split second: split-secondokamžitý, bleskový, velice rychle prováděný

backhand: sport. two-handed backhandobouručný bekhend, bekhend obouruč

bedroom: two-bedroom/three-bedroom flattřípokojový/čtyřpokojový byt

bite: bite sth in twopřekousnout, rozkousnout co

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

camel: Bactrian/two-humped camelvelbloud dvouhrbý

childhood: second childhoodeuf. druhé dětství senilita, stařecká dětinskost

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

degree: mat. equation of the second degreerovnice druhého stupně

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

guarantee: be guaranteed for two yearsmít dvouletou záruku

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

humped: two-humped cameldvouhrbý velbloud

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

lieutenant: second lieutenantpodporučík

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

molar: maxillary right second molarsedmička vpravo nahoře

mortgage: second mortgagedruhá hypotéka na již zastavený majetek

motion: práv. second a motionpodpořit návrh

murder: práv. second degree murdervražda předem nepřipravená

opinion: second opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání

page: two-pagedvoustránkový

place: in the second placeza druhé

plug: two-pin plugdvoukolíková zástrčka

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

second thought: have second thoughts about sthzačínat mít pochybnosti o čem, (z)měnit názor na co své učiněné rozhodnutí

sloth: three-toed/two-toed slothlenochod tříprstý/dvouprstý

table: a table for twostůl pro dva

thought: give sth a second thoughtdobře si rozmyslet co

tier: two-tierdvouvrstvý, dvouúrovňový, dvoupatrový dort ap.

two: two-headeddvouhlavý

two-handed: two-handed swordobouruční meč

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

two-way: two-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo průhledné jen z jedné strany

way: two-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo z jedné strany průhledné

wind: get one's second windchytit druhý dech

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

factor: increase by a factor of twozvýšení na dvojnásobek

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It has two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

part: in two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.

secondly: firstly ... and secondlyza prvé ... a za druhé

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.