Hlavní obsah

luggage [ˈlʌgɪdʒ]

Podstatné jméno

  • zavazadlanetvoří v angličtině mn. čísloluggage allowancemaximální hmotnost zavazadel do letadla ap.two pieces of luggagedvě zavazadlaleft luggage (office)úschovna zavazadel

Přídavné jméno

  • zavazadlovýluggage compartmentzavazadlový prostoržel. luggage vanzavazadlový vůz

Vyskytuje se v

left luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

carry-on: carry-on (baggage)/luggagepříruční zavazadlo na palubu letadla

check in: check in the luggageodbavit zavazadla před odletem

compartment: cargo/luggage compartmentnákladový/zavazadlový prostor

luggage: luggage allowancemaximální hmotnost zavazadel do letadla ap.

unclaimed: unclaimed baggage/luggagenevyzvednutá zavazadla

prostor: luggage space, baggage compartment, kufr boot, AmE trunkzavazadlový prostor

příruční: hand luggagepříruční zavazadla braná na palubu

vozík: BrE luggage trolley, AmE baggage cartzavazadlový vozík

vůz: BrE (luggage) van, AmE baggage carzavazadlový vůz

zavazadlo: luggage, baggagezavazadla

zavazadlový: luggage compartment, kufr auta též BrE boot, AmE trunk, na lodi,v letadle holdzavazadlový prostor

vyzvednout: collect one's luggagevyzvednout si zavazadla