Hlavní obsah

luggage [ˈlʌgɪdʒ]

Podstatné jméno

  • zavazadlanetvoří v angličtině mn. čísloluggage allowancemaximální hmotnost zavazadel do letadla ap.two pieces of luggagedvě zavazadlaleft luggage (office)úschovna zavazadel

Přídavné jméno

  • zavazadlovýluggage compartmentzavazadlový prostoržel. luggage vanzavazadlový vůz

Vyskytuje se v

left luggage: left luggage (office)úschovna zavazadel

carry-on: carry-on (baggage)/luggagepříruční zavazadlo na palubu letadla

check in: check in the luggageodbavit zavazadla před odletem

compartment: cargo/luggage compartmentnákladový/zavazadlový prostor

left luggage: left luggage lockerúschovní schránka na zavazadla na letišti ap.

unclaimed: unclaimed baggage/luggagenevyzvednutá zavazadla

prostor: zavazadlový prostorluggage space, baggage compartment, kufr boot, AmE trunk

příruční: příruční zavazadla braná na palubuhand luggage

vozík: zavazadlový vozíkBrE luggage trolley, AmE baggage cart

vůz: zavazadlový vůzBrE (luggage) van, AmE baggage car

zavazadlo: zavazadlaluggage, baggage

zavazadlo: úschovna zavazadels obsluhou left luggage (office), AmE checkroom, skříňka left luggage locker

zavazadlo: příruční zavazadla na palubuhand luggage

zavazadlový: zavazadlový prostorluggage compartment, kufr auta též BrE boot, AmE trunk, na lodi,v letadle hold

zavazadlový: zavazadlový vůz vlakuBrE luggage van, AmE baggage car, fourgon

vyzvednout: vyzvednout si zavazadlacollect one's luggage

zavazadlo: dvě zavazadlatwo pieces of luggage