Hlavní obsah

secondly [ˈsekəndlɪ]

Příslovce

  • za druhé ve výčtufirstly ... and secondlyza prvé ... a za druhé

Vyskytuje se v

give: I don't give a damn/toss/hoot/two hootsJe mi to fuk/jedno., Na to kašlu.

mind: be in/of two minds about sthnemoci se rozhodnout ohledně čeho, nemít jasno v čem, nebýt si jistý (zda)

one: in ones and twospostupně

second: secondspřidání, přídavek, nášup jídla

second person: the second persondruhá osoba

second string: second-stringnáhradní, rezervní, záložní

split second: split-secondokamžitý, bleskový, velice rychle prováděný

backhand: sport. two-handed backhandobouručný bekhend, bekhend obouruč

bedroom: two-bedroom/three-bedroom flattřípokojový/čtyřpokojový byt

bite: bite sth in twopřekousnout, rozkousnout co

burn: first-degree/second-degree burnpopálenina prvního/druhého stupně

camel: Bactrian/two-humped camelvelbloud dvouhrbý

childhood: second childhoodeuf. druhé dětství senilita, stařecká dětinskost

coming: second coming of Christdruhý příchod Krista

degree: mat. equation of the second degreerovnice druhého stupně

equation: equation of the first/second orderrovnice prvního/druhého řádu

guarantee: be guaranteed for two yearsmít dvouletou záruku

hand: two screws of the same handdvě šroubovice se stejným směrem vinutí závitu

humped: two-humped cameldvouhrbý velbloud

lesser: (vote for the) lesser of two evils(volit) menší zlo

lieutenant: second lieutenantpodporučík

luggage: two pieces of luggagedvě zavazadla

molar: maxillary right second molarsedmička vpravo nahoře

mortgage: second mortgagedruhá hypotéka na již zastavený majetek

motion: práv. second a motionpodpořit návrh

murder: práv. second degree murdervražda předem nepřipravená

opinion: second opinionnázor (někoho) druhého pro porovnání

page: two-pagedvoustránkový

place: in the second placeza druhé

plug: two-pin plugdvoukolíková zástrčka

prong: přen. two-pronged attackútok na dvou frontách

second-class: second class postageBrE pošta druhé třídy levnější a pomalejší, AmE pošta pro zasílání novin a časopisů

second thought: have second thoughts about sthzačínat mít pochybnosti o čem, (z)měnit názor na co své učiněné rozhodnutí

sloth: three-toed/two-toed slothlenochod tříprstý/dvouprstý

table: a table for twostůl pro dva

thought: give sth a second thoughtdobře si rozmyslet co

tier: two-tierdvouvrstvý, dvouúrovňový, dvoupatrový dort ap.

two: two-headeddvouhlavý

two-handed: two-handed swordobouruční meč

for: for the first/second/last timepoprvé/podruhé/naposledy

two-horse: two-horse racezávod se dvěma (hlavními) favority

two-way: two-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo průhledné jen z jedné strany

way: two-way mirrorzrcadlové sklo, polopropustné zrcadlo z jedné strany průhledné

wind: get one's second windchytit druhý dech

world war: between the two world warsmezi dvěma sv. válkami

apiece: I gave them two apples apiece.Každému jsem dal dvě jablka.

appearance: He made two TV appearances.Dvakrát vystoupil v televizi.

assess: He was assessed a two-minute penalty.Byl vyloučen na dvě minuty.

between: She stood between two trees.Stála mezi dvěma stromy.

contradictory: two contradictory lawsdva protichůdné zákony

could: He could be out in two months.Mohl by být venku za dva měsíce.

disqualify: He was disqualified from driving for two years.Byl mu na dva roky odebrán řidičský průkaz.

double: My number is double three, double two.Mé číslo je tři tři, dva dva.

factor: increase by a factor of twozvýšení na dvojnásobek

from: Two from eight leaves six.Osm bez dvou je šest.

get: We got two different results.Získali jsme dva odlišné výsledky.

hundred: two hundred and twentydvě stě dvacet

in: It has two meters in length.Na délku to má dva metry.

junior: be two years sb's juniorbýt o dva roky mladší než kdo

keep: We keep two horses.Chováme dva koně.

lap: Two laps to go.Dvě kola do cíle.

o'clock: at two o'clockve dvě hodiny

part: in two partsve dvou částech, dvoudílný věc ap.

secondly: firstly ... and secondlyza prvé ... a za druhé

should: We should have it finished by two.Do dvou bychom to měli mít hotové.

slow: My watch is two minutes slow.Hodinky mi jdou o dvě minuty pozadu.

wait: Wait a minute/second.Počkej (chvíli)/moment.

bod: score two pointszískat dva body hráč ap.

druhý: second(ly)za druhé ve výčtu

dva, dvě: two at a timepo dvou dva naráz

dvoje: two pairs of trousersdvoje kalhoty

dvojí: two pairs of trousersdvoje kalhoty

džíny: a pair/two pairs of jeansjedny/dvoje džíny

jednostopý: two-wheeled/single track vehicle, motorka motorcycletech. jednostopé vozidlo

kalhoty: two pairs of trousersdvoje kalhoty

množný: second person pluraldruhá osoba množného čísla

mocnina: square, second powerdruhá mocnina

na: squared, to the power of twona druhou

neděle: two weeks, hl. BrE fortnightdvě neděle

podání: second servedruhé podání

první: firstly ... and secondlyza prvé ... a za druhé

přidat: have secondspřidat si další porci ap.

celá: zero point twožádná celá dvě desetiny 0,2

čítat: The library numbers two thousand volumes.Knihovna čítá dva tisíce svazků.

dát se: Take the second street left.Dejte se druhou ulicí vpravo.

doprava: Take the second right.Jděte druhou ulicí doprava.

dvojka: drive in second gearjet na dvojku v autě

chvilka: Wait a second!Počkej chvilku!

lomit: two over threemat. dvě lomeno třemi

maximálně: I smoke two cigars a week maximum.Týdně vykouřím maximálně dva doutníky.

měřit: My father is two metres tall.Otec měří dva metry.

mocnit: square sth, raise sth to the second powermocnit co na druhou

nanejvýš: We'll give them two at the most.Dáme jim nanejvýš dva.

napodruhé: She made it at the second go.Napodruhé se jí to povedlo.

narazit: I came across two errors.Narazil jsem na dvě chyby.

navíc: two extra/more daysdva dny navíc

o: at half past twoo půl třetí

okamžik: Just a minute/moment/second please.Okamžik, prosím.

osoba: table for two (people)/(persons)stůl pro dvě osoby

ozvat se: Two gunshots were heard.Ozvaly se dva výstřely.

patro: BrE first floor, AmE second floorprvní patro

pohřešovat: Two children are/go missing.Pohřešují se dvě děti.

polovina: in the second half of the weekve druhé polovině týdne

poschodí: BrE first floor, AmE second floorprvní poschodí

prohrát: He lost two hundred crowns.Prohrál dvě stě korun.

přepadnout: I was attacked/mugged by two guys.Přepadli mě dva chlapi.

rok: He is two years old.Jsou mu dva roky.

rovnat se: Three plus two equals five.Tři plus dvě se rovná pět.

rozdvojit se: I would have to split myself in two.To bych se musel rozdvojit.

shora: the second line from the topdruhý řádek shora

scházet: Two pupils are missing.Schází dva žáci.

schod: climb two flights of stairsvyjít dvoje schody

holub: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

housle: play second fiddle, take a back seatpřen. hrát druhé housle

koruna: be broke, be penniless, not have two pennies to rub togethernemít ani korunu, smrdět korunou

lepší: A bird in the hand is worth two in the bush.Lepší vrabec v hrsti než holub na střeše.

moucha: kill two birds with one stonezabít dvě mouchy jednou ranou

podobat se: be like two peas in a podpodobat se jako vejce vejci

podobný: like two peas (in a pod)podobní si jako vejce vejci

rub: There are two sides to everything.Vše má svůj rub i líc.