Hlavní obsah

motion [ˈməʊʃən]

Podstatné jméno

  1. pohyb, chod věcíput sth in motionuvést co do pohybu, rozhýbat comotion sicknessnevolnost při cestování
  2. posunek, gesto rukou
  3. návrh, podnět k projednání ap.make a motion to sthpodat návrh, podat podnět k čemupráv. file a motionpodat návrh písemněpráv. motion deniednávrh se zamítápráv. motion sustainednávrhu se vyhovujepráv. motion to dismissnávrh na zproštění žalobypráv. second a motionpodpořit návrh
  4. BrE, med.stolice, vyprazdňování střev

Vyskytuje se v

motion picture: motion picture industryfilmový průmysl

no-confidence: no-confidence motion against sbnávrh na (hlasování o) vyslovení nedůvěry komu

perpetual motion: perpetual motion machineperpetuum mobile stroj

propose: propose a motionpředložit návrh, podat podnět

retrograde: retrograde motionzpětný pohyb

score: AmE original motion picture scorepůvodní hudba k filmu

sickness: motion sicknessnevolnost při cestování

slow motion: in slow motionzpomaleně přehraný ap.

návrh: předložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sb

nevolnost: nevolnost při cestovánímotion sickness, v autě carsickness

pohyb: uvést co do pohybuput/set sth in motion

pokyn: dát komu pokyn k čemuinstruct sb to do sth, gestem ap. motion to sb

uvést: uvést do pohybu coset sth in motion

záznam: zpomalený záznamslow-motion playback

zpomalený: zpomalené přehráváníslow-motion playback

odhlasovat: Návrh byl odhlasován.The motion was carried.

zpomalený: ve zpomaleném záběruin slow motion, slowed down