Hlavní obsah

pokyn

Vyskytuje se v

instruct: pokud není/nebude nařízeno/uvedeno jinak, pokud neobdrží(te) jiné pokynyunless otherwise instructed

instruction: řídit se pokynyfollow instructions

pokyn: dát komu pokyn k čemuinstruct sb to do sth, gestem ap. motion to sb