Hlavní obsah

návrh

Podstatné jméno, rod mužský

  1. (ke schválení ap.) proposal, proposition(nabídnutí možnosti) suggestion(oficiální, procesní) práv. motionpředložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sbnávrh zákonabill
  2. (koncept) draft(plán) plan, projectnávrh usnesenídraft resolution
  3. (vzhledu, konstrukce ap.) designscénografický návrhscenic design
  4. (rozvržení situace) layout

Vyskytuje se v

předběžný: předběžný návrhdraft proposal

přednést: přednést návrhput forth a proposal

vládní: vládní návrh zákonagovernment bill

zákon: návrh zákonabill

zlepšovací: zlepšovací návrhimprovement proposal

odhlasovat: Návrh byl odhlasován.The motion was carried.

parlament: Návrh prošel/byl schválen parlamentem.The bill has been passed by the parliament.

advance: dělat komu návrhy sexuálnímake advances to sb

bankruptcy: návrh na prohlášení konkurzubankruptcy petition

design: vzorkovník, katalog návrhůdesign book

draft: návrh smlouvydraft contract

make: učinit návrhmake a proposal

motion: podat návrh, podat podnět k čemumake a motion to sth

no-confidence: návrh na (hlasování o) vyslovení nedůvěry komuno-confidence motion against sb

omnibus: souhrnný návrh zákonaomnibus bill

petition: návrh na prohlášení/uvalení konkurzubankruptcy petition

proposal: zlepšovací návrhimprovement proposal

propose: předložit návrh, podat podnětpropose a motion

suggestion: navrhnout co, vznést návrhmake a suggestion

table: předložit návrh k projednánítable a proposal

návrh: předložit návrh komuput forward a proposal, submit a proposal, propose a motion to sb